ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Dozvedeli sme sa priamo od zdroja ...

Dozvedeli sme sa priamo od zdroja ...

Dozvedeli sme sa priamo od zdroja ...

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) majú v pláne rekonštruovať výpravné budovy v železničnej stanici Myjava a Stará Turá. Na uvedené stavby sú uzatvorené zmluvy o dielo a v súčasnom období sa dokončuje schválenie projektovej dokumentácie a následne bude zabezpečené vydanie stavebných povolení na obe uvedené stavby.


Realizácia uvedených stavieb sa predpokladá v rokoch 2009-2010. Hlavnou náplňou oboch stavieb je rekonštrukcia a modernizácia železničných výpravných budov a súvisiacich objektov vrátane plynofikácie, vybudovania prípojok inžinierskych sietí vodovodu, kanalizácie a plynu a vonkajšieho osvetlenia staníc.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavlíková, hovorkyňa ŽSR

- aš – Staroturiansky spravodajca 5 (máj 2008) -
19.05.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet