ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Euroizácia už aj v Kosove

Euroizácia už aj v Kosove

Euroizácia už aj v Kosove

Zdá sa, že ústretovosť Európskej únie voči Kosovu nepozná hraníc. Postupne jednostranné vyhlásenie nezávislosti podporujú ďalšie a ďalšie krajiny EÚ (najnovšie Česká republika). No a vyzerá to tak, že tolerovať sa bude aj euroizácia – jednostranné rozhodnutie krajiny zaviesť Euro ako oficiálne platidlo.


Európskej centrálnej banke to nie je po vôli, lebo takýto krok je v rozpore so základnými princípmi hospodárskej a menovej únie. Právne sa však zasiahnuť nedá. Európska únia nemôže zabrániť jednostrannému používania eura žiadnej krajine mimo EÚ. Euroizované krajiny preberajú menovú politiku eurozóny, no nemajú právo o ničom rozhodovať.
V súčasnosti má jednostranne prijatú euromenu Čierna Hora, ktorá najprv prijala ako svoje platidlo Marku. Po zmene nemeckej meny na Euro sa zmenila menová jednotka i v Čiernej Hore. Ďalším známym euroizátorom je Andora. Tá používala pred Eurom francúzsky frank. Veľmi podobne prišlo k novej mene San Marino (pred Eurom používalo taliansku líru).
Kosovo je však iné. Tradícia cudzej meny tu nie je. Je to len odtrhnuté územie Srbska, ktoré takto demonštruje svoju nezávislosť. Európska únia reaguje iba formálnymi protestami a tak zotrvanie srbských dinárov na území provincie Kosovo je už minulosťou. Máme tu teda nový osvedčený spôsob, ktorý sa stal nebezpečným precedensom.
- redakcia -
25.05.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet