ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > SOLARFEST 2005

SOLARFEST 2005

SOLARFEST 2005

Po tretíkrát sa v Mašekovom mlyne pri Vrábľoch uskutoční stretnutie priaznivcov využívania solárnej, vodnej, veternej, geotermálnej energie a bioenergie, s medzinárodnou účasťou s názvom SOLARFEST,tentoraz v dňoch 20 a 21.augusta.


SOLARFEST 2005

PREDBEŽNÝ PROGRAM
otvorenie 20.8. 2005 o 10.00
Prezentácie na témy:
* Solárna energetika
* Vodná energia - obnova malých vodných elektrárni
* Bioenergetika - využitie biomasy v poľnohospodárskych podmienkach
* Veterná energetika
* Nizkoenergetický ekologický dom (www.ekodomy.sk)

Sprievodne podujatia:
* LETS stretnutie záujemcov o alternatívnu ekonomiku
* Ochutnavka bioprodukcie z farmy
* Prezentácia pestovania biozeleniny s využitím technológie Agrokruhu
21. 8. 2005 Pokračovanie programu neformálnymi diskusiami a ukážkami technológii a zariadení.
Názvy príspevkov a mena prednášateľov zverejnime po uzávierke koncom júla, rovnako ako zoznam vystavených exponátov a posterov.
ODBORNÍ GARANTI
Milan Novak, Thermosolar
Fridolín Slaninka, CECH podnikateľov v energetike Slovenska (CPE)
Emil Bedi, Fond pre alternatívne energie - SZOPK
Jaroslav Korvín, Ekosolar

KULTÚRNY PROGRAM
RaRa Musica

ORGANIZAČNÝ GARANT
Rodinná farma Mašekov Mlyn

MIESTO KONANIA
Mašekov mlyn, Vráble
VSTUPNÉ: 50 SK
- deti do 6 rokov a pozvaní hostia vstup zdarma.

Prezentácie firiem: 5000SK

KONTAKT
Michal Demes ml.
Tel: 0915 764 816

- zdroj : www.solarfest.net -
03.08.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet