ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Sprístupnenie čachtických katakomb

Sprístupnenie čachtických katakomb

Sprístupnenie čachtických katakomb

Mnohé historické pramene sa zhodne zmieňujú o vynikajúcich čachtických vinohradníckych pivniciach, akých široko ďaleko nevidieť. V súčasnosti o nich hovoríme ako o bývalých pamiatkach, pretože sú na mnohých miestach vrátane vchodov zasypané a nebezpečné pre návštevníka. Čachtickí lokálpatrioti sa s tým však rozhodli niečo spraviť.


Za niektorými kamennými lisovňami a pivnicami v Čachticiach sa nachádzali chodby – katakomby, ktoré mali vlastnosť tajných priestorov a slúžili ako úkryty pre ľudí a iste aj ich majetky, či náboženské ciele. Najrozsiahlejšie boli priestory Na doline pod záhradou Nádašdyovcov. Vykopali ich do žltej hliny – spraše, s hladkými stenami, románskymi a gotickými klenbami.
Práve tieto priestory kúpilo Poľnohospodárske družstvo Čachtice. Keď zistilo, že počas mnohých rokov sem bol navláčený rôznorodý odpad, rozhodlo sa vyčistiť vzácnu miestnu raritu. O pomoc požiadalo Spolok čachtického ringu a pustili sa do práce.
Cieľom je postupné sprístupnenie čachtického podsvetia, ale o tom už viacej reportáž.

- redakcia -
27.05.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet