ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Petícia za riešenie bezpečnosti

Petícia za riešenie bezpečnosti

Petícia za riešenie bezpečnosti

V minulom týždni sa začala petícia občanov Nového Mesta nad Váhom a zamestnancov firiem za riešenie problému bezpečnosti na križovatke a okolí ulíc Trenčianskej, Rybárskej a Kočovskej v Novom Meste nad Váhom vytvorením podmienok na komplexné riešenie bezpečnosti občanov.


Podpísaní občania a zamestnanci firiem, podporujú požiadavku na riešenie problému bezpečnosti vytvorením podmienok na komplexné riešenie bezpečnosti občanov a zamestnancov firiem na križovatke a okolí ulíc Trenčianskej, Rybárskej a Kočovskej spracovaním a realizáciou projektu.

Žiadame predstaviteľov mesta Nové mesto nad Váhom (primátora a mestské zastupiteľstvo), aby vytvorili podmienky pre realizáciu takéhoto projektu, schválili spracovanie a realizáciu projektu z rozpočtu mesta, ktorým sa:
  1. vybuduje verejné osvetlenie a vybuduje sa priechod (nadchod) pre chodcov s príslušným dopravným značením v bode prechodu od firmy Strojstav a.s. k firme Magna Slovteca s.r.o.
  2. vybuduje sa riadne osvetlenie a zabezpečí sa pravidelná kontrola technického stavu nadchodu nad železničnou traťou, ktorý slúži ako jediný prechod pre ľudí pracujúcich vo firmách Strojstav a.s., Magna Slovteca s.r.o., AAF Intrečnational s.r.o. a ďalších firiem
  3. vybuduje sa osvetlenie prístupovej cesty a vybuduje sa chodník k firmám Magna Slovteca s.r.o., Manz Automation Slovakia, s.r.o. (predtým Böhm Electronic Systems Slowakei), Heidelberg Postpress Slovensko s.r.o. a zabezpečí sa pravidelná údržba tejto pozemnej komunikácie, ktorá je vo vlastníctve mesta
  4. zabezpečí bezpečný prechod z autobusovej a železničnej stanice na ulice Trenčianska, Rybárska a Kočovská v Novom Meste nad Váhom ako aj bezpečný prechod na zastávky autobusov po oboch stranách na ulici Trenčianskej pre občanov Nového Mesta nad Váhom, ako aj pre dochádzajúcich občanov za prácou do Nového Mesta nad Váhom (je to jediná cesta, kadiaľ pešo možno prísť do firiem na Kočovskej, Rybárskej a Trenčianskej ulici)
Impulzom pre petíciu je neudržateľná, životy ľudí ohrozujúca vážna dopravná situácia na uvedenej vysoko frekventovanej križovatke a slabo osvetlenom okolí ulíc. Zachovaním súčasného stavu existuje zvýšené riziko vzniku dopravných nehôd, prípadne poškodenia zdravia občanov. Problematika bezpečnosti sa dotýka viac ako 1500 občanov, ktorí denne prechádzajú cez uvedenú križovatku z priľahlých ulíc najmä do zamestnania.
Neriešenie uvedenej problematiky, na ktorú zástupcovia uvedených firiem poukazujú od r. 2005, spôsobilo napr. ujmu na zdraví zamestnankyne firmy Heidelberg Pospress Slovensko s.r.o., ktorá bola účastníčkou dopravnej nehody v novembri 2006 na uvedenej križovatke cestou do zamestnania a následkom úrazu bola práceneschopná viac ako dva mesiace a ďalšie úrazy ako napr. aj úraz s trvalými následkami zamestnankyne firmy AAF Internantional s.r.o. v júni 2006 následkom dopravnej nehody na uvedenej križovatke utrpela úraz, bola práceneschopná viac ako dva mesiace a na odporučenie ošetrujúceho lekára ukončila pracovný pomer., nakoľko má trvalé následky pri zranení pravého predkolenia a zníženú citlivosť v prstoch.

Ak máte záujem podporiť túto petíciu, treba zajsť do spomínaných novomestských podnikov.
- redakcia -
02.06.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet