ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Kruh

Kruh

Kruh

Je obrazom dokonalosti a nekonečna odrážajúci zážitok kozmu, nebies a na nich najmä slnečného kotúča. Preto bol našimi predkami chápaný predovšetkým ako solárny symbol. Dva koncentrické kruhy znásobovali magický účinok tohto symbolu.


Kruh symbolizujúci ochranu nachádzame takisto na najrôznejších predmetoch od sošiek, cez nádoby až po šperky. Často býva v kruhu iný znak (najčastejšie kríž). Kruh v kombinácii s iným symbolom vyjadruje jednotu toho, čo daný symbol znamená.    
Naša kultúra (podobne ako ostatné prírodné kultúry) si bola vedomá "kruhových" javov v prírode: kolobeh Slnka, Mesiaca, Zeme ... potravinový reťazec ... kruh života, činov (karma) ...    
Ochranná funkcia kruhu bola zhmotnená v ochranných valoch starých Slovenov. V tej duchovnejšej oblasti nám zostalo ustálené slovné spojenie: "rodinný kruh". 
- Šarmi -
02.02.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet