ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Vyhlásenie predsedu EP k írskemu referendu

Vyhlásenie predsedu EP k írskemu referendu

Vyhlásenie predsedu EP k írskemu referendu

Predseda EP Hans-Gert PÖTTERING otvoril júnové plenárne zasadnutie v Štrasburgu vyhlásením k zamietavému výsledku írskeho referenda o Lisabonskej zmluve. Výsledky hlasovania v Írsku postavili podľa jeho slov Európsku úniu pred jednu z najväčších výziev v histórii. V mene EP vyjadril záväzok Parlamentu urobiť všetko pre nájdenie vhodného riešenia, ktoré by viedlo k prekonaniu súčasnej krízy. Rozprava na túto tému je naplánovaná na stredu dopoludnia v rámci diskusie o príprave na zasadnutie Európskej rady 19. až 20. júna.


„Lisabonská zmluva je odpoveďou na kritiku, ktorú vzniesli občania na adresu Európskej únie“, povedal predseda EP. Zároveň vyzval šéfov štátov a vlád členských krajín Európskej únie, aby na nadchádzajúcom samite v Bruseli prijali všetky nevyhnutné kroky, ktoré povedú k tomu, aby sa reformná zmluva stala realitou.

Predseda EP pripomenul, že Lisabonská zmluva poskytuje Európskej únii viac demokracie, väčšiu schopnosť konať a väčšiu transparentnosť. „Posilňuje Európsky parlament, dáva národným parlamentom viac zodpovednosti pri určovaní európskej politiky, poskytuje občanom EÚ právo na iniciatívu vo vzťahu k európskym inštitúciám a garantuje miestnu samosprávu. Zmluva približuje EÚ občanom“, uviedol vo svojom vystúpení predseda EP.

Prijatie reformnej zmluvy je podľa neho nevyhnutné, aby Európska únia mohla obhajovať svoje hodnoty a záujmy v 21. storočí. „Bez reforiem obsiahnutých v Lisabonskej zmluve je ďalšie rozšírenie Únie len ťažko možné.“, dodal predseda EP. Preto musí ratifikačný proces pokračovať. Vyzval írsku vládu, aby predložila návrh ako spoločne prekonať túto náročnú fázu v európskej politike. Zároveň sa zaviazal, že Európsky parlament urobí všetko pre to, aby sa našlo vhodné riešenie. Predseda EP tiež očakáva, že Európsky parlament bude zapojený do činností v tejto oblasti. „Našim cieľom zostáva, aby Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti pred európskymi voľbami v júni 2009“, uviedol predseda EP.
- Zuzana REPKOVÁ (Andrejčáková) - Tlačový atašé -
16.06.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet