ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Achát

Achát

Achát

Archeologické nálezy dokazujú, že bol achát spracovávaný už v dávnoveku. Najprv sa používal na nástroje, potom na ozdobné a kultové predmety. Ako amulet prináša dlhý život, úspech a dobrých priateľov. Ako talisman chráni pred morom, horúčkovými infekciami, epilepsiou a námesačnosťou.


Achát je obvykle vrstvovité usporiadanie chalcedónu, kremeňa a opálu. Široká paleta zemitých tónov farieb tvorí najrôznejšie obrazce. Symbióza kresieb a farieb symbolizuje spolunáležitosť s Matkou Zemou a jej prírodnými prejavmi. Rozlišujeme centrálne alebo paralelne pruhované acháty, kamene s dutinami, s dendritmi či hviezdicové acháty.
Acháty prehlbujú fantáziu, kreativitu, odvahu, vytrvalosť a vôľu k životu. Posilujú vedomie vlastnej identity a pud sebazáchovy. Učia nás ušľachtilému priamemu jednaniu a vedú nás k správnym slovám pri komunikácii s druhými. Prinášajú šťastie, priateľstvo, dlhovekosť a úspech.
Achát je známy zmierňovaním následkov fajčenia a spomaľovaním pôsobenia jedovatých látok na organizmus. Posiluje ďásna a chráni zrak. Často sa používa na znižovanie teploty a utišovanie bolestí. Osvedčil sa pri alergiách a kožných problémoch. Priaznivé účinky sa prejavili aj pri skleróze.

- redakcia -
22.06.2008

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet