ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Nové vozidlo technických služieb

Nové vozidlo technických služieb

Nové vozidlo technických služieb

Mestu Stará Turá sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok Ministerstva životného prostredia SR. Zakúpili zaň nové vozidlo na zber bežného komunálneho odpadu i na zber separovaného odpadu. Technické služby budú môcť vyradiť staré, veľmi neekonomické vozidlá. Nový MAN patrí svojimi technickými parametrami a vybavenosťou k najlepším na trhu.


Zdroj: Newsletter www.staratura.sk
- redakcia -
25.06.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet