ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Kaplnka sv. Róchusa

Kaplnka sv. Róchusa

Kaplnka sv. Róchusa

Kaplnku sv. Róchusa (Rócha) v Novom Meste nad Váhom postavili na začiatku 18-teho storočia v barokovom štýle. Stála južne od mesta na tzv. Čachtickej ceste. Bola prícestnou kaplnkou a neďaleko sa nachádzalo miesto výberu mýta. Prvá písomná zmienka o tejto kaplnke je z roku 1721.


V tomto období zúril nielen v našom regióne mor. Vtedy sa ľudia utiekali ku kresťanským patrónom. Sv. Róchus spoločne so sv. Rozáliou boli patrónmi boja proti tejto chorobe. Sv. Róchus je pokladaný za ochrancu lekárov, lekárnikov, kamenárov, chorých na mor, choleru a iné nákazlivé ochorenia. Chorváti si ho po pokresťančení určili ako patróna svojej krajiny. Podobizne Sv. Rócha bývajú zobrazované so psom (viď. 3 obrázky v galérii pod článkom).

Róchus alebo Róch sa narodil v Montpellier vo Francúzsku roku 1295. Pochádzal z bohatej rodiny, ale už v mladosti svoj majetok rozdal a stal sa františkánom. Ako mních odišiel do Talianska (Toskánsko, Piacenza, Cesena), kde opatroval obete morovej epidémie.
Nakoniec sám ochorel, ale pomocou psa, ktorý mu nosil jedlo a olizoval rany, sa vyliečil. Potom sa vrátil do rodného mesta. Keďže ho tam nespoznali, pokladali ho za nepriateľského vyzvedača. Tak sa dostal do väzby, kde v roku 1327 zomrel. Až po smrti bola zistená jeho totožnosť.

- redakcia -
29.06.2008

Fotogaléria

Kaplnka sv. Róchusa


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet