ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Vynovený štadión ešte v tomto roku

Vynovený štadión ešte v tomto roku

Vynovený štadión ešte v tomto roku

Mimoriadna schôdza mestského zastupiteľstva minulý týždeň vo štvrtok bola zvolaná kvôli úprave rozpočtu pri týchto investičných akciách:
1. Rekonštrukcia umelej ľadovej plochy
2. Atletický sektor s umelým povrchom
3. Futbalové ihrisko s umelou trávou v areáli AFC Považan
4. Hromadné parkovisko na ulici Komenského


V prípade rekonštrukcie umelej ľadovej plochy malo mesto dobre vypracovanú dokumentáciu, takže suma 17 miliónov korún sa ukázala ako reálna. Vo verejnej súťaži vyhral dodávateľ, ktorého ponuka znela na 16 800 000,- Sk.

Umelý 6-dráhový atletický povrch bol rozpočtovaný na 15 miliónov korún. Tu však došlo k predraženiu o 2 milióny. Pôvodný projekt totiž počítal s novou technológiou, kde sa miesto vodopriepustného asfaltu dáva pružná 3,5 cm hrubá doska. S touto technológiou však nie sú zatiaľ skúsenosti a tak sa Slovenský atletický zväz (ďalej len SAZ) rozhodol, že dotáciu poskytne len na osvedčený postup (použitie dvoch vrstiev vodopriepustného asfaltu, na ktorý ide umelá dráha). Takto vytvorené plochy slúžia v Bratislave a Banskej Bystrici už viac než 2 desaťročia.
Dotácia od SAZ predstavuje 3 000 000,- Sk. Je predpoklad, že po ďalších rokovaniach bude ešte navýšená. Suma v rozpočte na túto investíciu je po úprave 17 miliónov. Nová 6 dráha spĺňa podmienky IAF na poriadanie medzinárodných atletických podujatí. Umožní Novému Mestu nad Váhom usporiadať na budúci rok atletické majstrovstvá Slovenska a po roku 2007 i medzinárodné súťaže.

Výsledky verejnej súťaže na umelý trávnik ukázali nereálnosť odhadu v rozpočte. Odhadovaná suma bola 15 miliónov korún, reálna cena 29 miliónov. Po rokovaniach s dodávateľom bola čiastka znížená na 27 miliónov a 2 milióny sa ušetria realizáciou niektorých prác vo vlastnej réžii (TSM). Budú prebiehať ďalšie rokovania o možnom znížení ceny, ale zatiaľ bola schválená suma 25 000 000,- Sk.
Povrch z umelej trávy na štadióne bude mať hrúbku 2 cm. Je to parameter spĺňajúci podmienky, ktoré predpisuje FIFA na konanie všetkých majstrovských kvalifikačných zápasov.

Ak všetko pôjde podľa plánu na konci októbra by mali byť zrealizované všetky tri investície.

Na hromadné parkovisko na Komenskej ulici bolo rozpočtovaných 48 miliónov korún. Nová suma schválená poslancami na mimoriadnom zastupiteľstve je 36 200 000,- Sk. Dôvodom nie je zlacnenie investície, ale nezrealizovateľnosť v tomto roku. Dodávateľská firma ešte nedodala potrebnú dokumentáciu na stavbu tejto niekoľkoposchodovej budovy a aj keby ju dodala v treťom štvrťroku 2005, nebolo by možné preinvestovať plánované prostriedky do konca roka. V rozpočte mesta na rok 2006 bude čiastka potrebná na vybudovanie opätovne rozpočtovaná v pôvodnej výške.
- redakcia -
06.08.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet