ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Otvorenie C&A v ProLogis Park Rakoľuby

Otvorenie C&A v ProLogis Park Rakoľuby

Otvorenie C&A v ProLogis Park Rakoľuby

Stredu 2. júla sa uskutočnilo slávnostné otvorenie distribučného centra C&A v ProLogis Park v obci Kočovce – časť Rakoľuby. Do tohto projektu sa spomínané firmy pustili v spolupráci so spoločnosťou Jöbstl. Spoločne sa rozhodli v srdci Európy urobiť svoju prevádzku. Nová logistická centrála patrí medzi najmodernejšie zariadenia svojho druhu na svete. Bude zabezpečovať zásobovanie 120 prevádzok v okolitých krajinách.


Celá slávnosť mala charakter krstu. Distribučné centrum prirovnali k malému dieťaťu. Na slávnosť pozvali všetkých čo sa podieľali na jeho zrode, budúcich zamestnancov, predstaviteľov samospráv, novinárov, ... Na požiadanie majiteľov dokonca vykonal obrad požehnania kňaz Mgr. Jozef Bohunický.
Úvodného príhovoru sa ujal predstaviteľ spoločnosti C&A p. Brenenmajer. Prvé vety predniesol dokonca v slovenčine. Poďakoval sa všetkým zainteresovaným za realizáciu, ktorá bola v rekordnom čase. Ozrejmil prítomným dôvody ich investičného zámeru. Z dlhodobého hľadiska totiž vedeli, že nebudú stačiť z jednej centrály zásobovať 6 krajín. Pri výbere lokality sa diaľnica v okrese Nové Mesto nad Váhom ukázala logisticky a geograficky ako ideál.
V júli 2007 sa len začalo z pozemnými prácami a po roku bolo dielo hotové. Spotrebovalo sa 3200 t ocele, ďalšie tony betónu, 5 km regálov, niekoľko km dopravníkov, ... Spoločnosti preinvestovali 12 miliónov euro. Teraz má C&A viac ako 100 pracovníkov a do budúcnosti to bude oveľa viac. Náš región podľa p. Brenenmajera spĺňa podmienky stále sa rozširujúcich aktivít C&A.
Na záver poprial vytvorenie veľmi dobrého tímu pracovníkov, lebo to je základ úspechu logistického centra. Vedúcim pracovníkom slávnostne odovzdal túto centrálu. V úplnom závere jednotlivo poďakoval spoločnostiam a osobnostiam, ktoré sa podieľali na realizácii zariadenia.
Ďalší príhovor mal Stefan Jöbstl – predstaviteľ rovnomennej firmy. Spoločnosť Jöbstl otvorila pobočky v 12 krajinách. Nikde však nebola slávnosť. Využil teda túto príležitosť na zamyslenie sa nad úspechmi jeho firmy. Poďakoval sa pracovníkom spoločnosti, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu. Momentálne pre nich v Rakoluboch pracuje asi 80 ludí. V roku 2009 pribudnú ďalší, aby naplno vyťažili všetky možnosti distribučného centra.
Za ProLogis prehovoril Jakub Pelikan, ktorý je riadi ProLogis za oblasť SR a ČR. Všetkým spolupracujúcim zažehnal všetko dobré. Vyzdvihol svoj tím, ktorý týmto len začína. V budúcnosti chcú totiž investovať ďalšie milióny eur. Svedčí o tom ďalšia rozostavaná hala v tomto logistickom parku.
Posledným rečníkom bol starosta Kočoviec. Prítomných upozornil na „geografickú chybu“, ktorej sa dopúšťajú. Nie je správny názov ProLogis Park Nove Mesto nad Váhom, keďže stojí v obci Kočovce, časť Rakoľuby. Dúfa, že to bude do budúcnosti takto chápané. Diaľnica do Kočoviec priniesla možnosť rozvoja obce. Obecné zastupiteľstvo zmenilo svoj územný plán v r. 2005 a týmto krokom sa začala písať novodobá história Kočoviec. Privítal rozšírenie aktivít do katastra obce Beckov. Svoj príhovor ukončil zaželaním všetkým predstaviteľom firiem i zamestnancom, aby sa im v Rakoľuboch darilo. Keď sa bude dariť im, bude sa dariť aj Kočovčanom
Spoločnosti C&A, ProLogis a Jöbstl chápali tento akt ako zapustenie koreňov na Slovensku. Po slávnostných príhovoroch odišli všetci štyria rečníci zasadiť mladý javor ako symbol tohto udomácnenia zahraničných firiem.

- redakcia -
04.07.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet