ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Ceny leteniek budú čoskoro prehľadnejšie

Ceny leteniek budú čoskoro prehľadnejšie

Ceny leteniek budú čoskoro prehľadnejšie

Prax, pri ktorej letecké spoločnosti z reklamných dôvodov uvádzali ceny svojich leteniek bez letiskových či iných poplatkov, bude čoskoro minulosťou. Poslanci totiž v druhom čítaní schválili nariadenie, v ktorom vyjadrili presvedčenie, že spotrebitelia majú právo na jasné a úplne informácie o konečnej cene letenky a nesmú byť zavádzaní jej skresľovaním. Vzhľadom na kompromis dosiahnutý s Radou je možné očakávať skorý vstup legislatívy do platnosti.


Nové nariadenie sa vzťahuje na pravidlá týkajúce sa vydávania a rušenia licencií pre leteckých dopravcov a zaoberá sa tiež povinnosťami prepravcov voči verejnosti či cenovou transparentnosťou.

Skutočné ceny leteniek, vrátane všetkých poplatkov

V záujme prilákania zákazníkov letecké spoločnosti často v reklamných informáciách uvádzajú neúplné ceny leteniek, udávajúce napr. iba cenu cestovného, ktorá sa pri skutočnom nákupe letenky mnohokrát znásobí. Spôsobujú to dodatočné poplatky, bez ktorých nie je letenku možné kúpiť. Poslanci preto prijali nariadenie, ktoré má podobným prípadom v budúcnosti zabrániť.

Uvádzané ceny leteniek (publikované kdekoľvek a určené verejnosti) budú po jeho vstupe do platnosti totiž musieť obsahovať nielen cenu prepravného, ale všetky poplatky a dane zahrnuté do konečnej ceny letenky.

Pasažieri by mali byť podľa poslancov presne informovaní aj o cenách bezpečnostných poplatkov, ktoré neustále narastajú. V prípade, ak budú letiskové alebo palubné bezpečnostné poplatky zahrnuté v cene letenky, budú musieť byť na letenke zvlášť vyznačené, alebo indikované iným jasným spôsobom.

Čo sa týka dobrovoľných príplatkov k cene letenky (napr. dodatočného poistenia, preferencie sedadla, atď.), ich dobrovoľnosť bude musieť byť indikovaná jasným a zrozumiteľným spôsobom ešte pred začatím rezervovania letenky.

Vzhľadom na to, že pri nízkonákladových prepravcoch je často jediným spôsobom nákupu letenky online nákup cez internet, nariadenie venuje pozornosť aj tomuto druhu predaja, pričom zdôrazňuje, že prepravcovia budú musieť verejnosť detailne informovať o cenách leteniek rôznymi formami, vrátane internetu.

Podmienky získania a prevádzkovania licencii

Nariadenie sa venuje aj problematike udeľovania licencií pre leteckých prepravcov, pričom zdôrazňuje, že prevádzkovatelia žiadajúci o licenciu budú musieť preukázať dostatočné poistné krytie, ako aj kapitál v hodnote minimálne 100 000 Eur a mať sídlo prevádzky v EÚ. Ak prepravca nebude vedieť plniť platné požiadavky po dobu 12 mesiacov, licencia mu bude môcť byť pozastavená alebo odobratá.

Sociálna legislatíva a práva zamestnancov leteckých spoločností

Keďže prevádzkovanie základne leteckých prepravcov v inej členskej krajine, než je krajina jej hlavného sídla, spôsobovalo v minulosti problémy pri určovaní pravidiel zamestnávania zamestnancov prepravcu, podľa nového nariadenia budú členské štáty EÚ povinné zabezpečiť správne aplikovanie národnej aj európskej legislatívy v oblasti sociálneho zabezpečenia platnej v krajine, v ktorej sa títo zamestnanci nachádzajú.

- Zuzana ANDREJČÁKOVÁ, Tlačové oddelenie EP - slovenský sektor -
10.07.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet