ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > O situácii v Zimbabwe

O situácii v Zimbabwe

O situácii v Zimbabwe

Poslanci EP schválili pomerom hlasov 591:8:21 spoločné uznesenie o situácii v Zimbabwe. V jeho návrhu uvádzajú, že vláda národnej jednoty by mohla napomôcť zmierniť napätú situáciu panujúcu v krajine od začiatku volebnej kampane a zdôrazňujú, že by mala byť obnovená volebná komisia s cieľom vytvoriť podmienky pre slobodné a spravodlivé prezidentské voľby. Uznesenie tiež vyzýva na sprísnenie sankcií voči členom Mugabeho režimu.


Poslanci v prijatom uznesení vyzývajú Roberta Mugabeho, aby zrušil všetky obmedzenia na dodávky pomoci humanitárnymi organizáciami a súčasne vyzývajú Európsku úniu, aby poskytovala svoju pomoc prostredníctvom medzinárodných mimovládnych organizácií a nie prostredníctvom centrálnych úradov.

EP v tejto súvislosti víta záväzok Európskej komisie poskytnúť 250 miliónov eur na rozvojovú pomoc po zvonunastolení demokracie v tejto krajine a zvolení legitímnej a dôveryhodnej vlády.

Dočasná vláda v Zimbabwe by mala mať podľa EP mandát na ukončenie štátom financovaného násilia, demobilizáciu armády a odvolanie represívnych právnych predpisov.

Poslanci ďalej prostredníctvom uznesenia žiadajú členské štáty EÚ, aby Mugabemu, ani členom jeho vlády a vedeniu strany ZANU-PF neposkytovali víza pre vstup do členských krajín Únie a naopak vyzývajú juhoafrické úrady a členské krajiny EÚ, aby nedeportovali zimbabwských utečencov a udelili im dočasný pobyt do času, kým sa nebudú môcť bezpečne vrátiť do svojej krajiny.

Radu Parlament žiada, aby v prípade, že nebudú akceptované intervencie Juhoafrického rozvojového spoločenstva a nebude ukončené vládou podnecované násilie, posilnila sankcie proti členom Mugabeho režimu a ďalším osobám zodpovedným za vážne prípady porušovania ľudských práv a aby urobila všetko pre prijatie sankcií na úrovni OSN, vrátane embarga na dovoz zbraní. Členské štáty EÚ by podľa EP mali odmietnuť medzinárodné uznanie v prípade, že Robert Mugabe bude vymenovaný za prezidenta na ďalšie obdobie. Čínu a Líbyu poslanci v uznesení žiadajú, aby ukončili svoju podporu Mugabeho režimu.

Druhé kolo prezidentských volieb sa konalo 27. júna 2008 a Robert Mugabe bol jediným kandidátom. Volební pozorovatelia z Juhoafrického rozvojového spoločenstva a Panafrického parlamentu volebný proces odsúdili.

O situácii v krajine budú europoslanci diskutovať aj 15. júla 2008 za účasti Hebsona Makuviseho, hlavného predstaviteľa pre Európu z opozičného Hnutia pre demokratickú zmenu (MDC).

V rozprave uskutočnenej v pléne deň pred hlasovaním poslanec Alain HUTCHINSON (PES, BE) zo Socialistickej skupiny v Európskom parlamente pripomenul, že akékoľvek sankcie by mali mať dopad na konkrétne osoby, nie na obyvateľstvo celej krajiny, kým Fiona HALL (ALDE, UK) za Skupinu Aliancie liberálov a demokratov za Európu pripomenula, že od volieb bolo zabitých už minimálne 90 ľudí a zdôraznila, že je potrebné vyvíjať medzinárodný nátlak na Roberta Mugabeho.

- Zuzana REPKOVÁ (Andrejčáková) - Tlačové oddelenie EP - slovenský sektor -
12.07.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet