ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > EP: Taliansko musí zastaviť odoberanie odtlačkov rómskych detí

EP: Taliansko musí zastaviť odoberanie odtlačkov rómskych detí

EP: Taliansko musí zastaviť odoberanie odtlačkov rómskych detí

Poslanci Európskeho parlamentu schválili uznesenie, v ktorom naliehavo žiadajú talianske úrady, aby upustili od odoberania a nepoužívali údaje z už vykonaných odtlačkov prstov Rómov a ich detí. Podľa poslancov takéto kroky predstavujú jasný prejav diskriminácie na základe rasy a etnického pôvodu, ktorá je v EÚ výslovne zakázaná.


Uznesenie prijaté pomerom hlasov 336:220:77 navrhli politické skupiny PES, ALDE, Zelení/EFA, a GUE/NGL v súvislosti s nedávnym rozhodnutím talianskej vlády.

Snaha skupiny EPP-ED o presunutie tohto hlasovania na september, s cieľom počkať na vysvetlenia talianskej vlády, bola odmietnutá pomerom hlasov 316 za a 296 proti, pričom 14 prítomných poslancov sa hlasovania zdržalo.

Poslanci v schválenom texte poukazujú nedávne útoky a násilie voči Rómom v Taliansku a Maďarsku a naliehavo žiadajú talianske úrady, aby upustili od odoberania odtlačkov prstov Rómov a ich detí.

V súvislosti s vyjadrením uvedeným v administratívnych vyhláškach a nariadeniach talianskej vlády vyjadrujú obavy, podľa ktorého vytvára výskyt rómskych táborov okolo veľkých miest stav tak vážneho spoločenského napätia s dosahom na verejný poriadok a bezpečnosť, že je odôvodnením vyhlásenia12-mesačného mimoriadneho stavu. Počas mimoriadneho stavu môžu prefekti prijímať núdzové opatrenia odchyľujúce sa od právnych predpisov, čo je podľa poslancov EP neadekvátne a neprimerané riešenie.

Parlament poukazuje na to, že ide o diskrimináciu a vyzýva Komisiu, aby dôkladne prehodnotila legislatívne a výkonné opatrenia prijaté talianskou vládou a preverila ich súlad so zmluvami a právnymi predpismi EÚ.

V súvislosti so vzniknutou situáciou Parlament opakuje, že najlepším spôsobom ochrany práv rómskych detí je zabezpečiť im rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zdravotníckej starostlivosti, dávkam sociálneho zabezpečenia a bojovať proti diskriminačným praktikám pri poskytovaní bývania, pričom vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali stratégiu EÚ pre integráciu a začleňovanie Rómov do spoločnosti.

- Zuzana REPKOVÁ (Andrejčáková) - Tlačové oddelenie EP - slovenský sektor -
13.07.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet