ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Z lomu skládka, zo skládky kopec?

Z lomu skládka, zo skládky kopec?

Z lomu skládka, zo skládky kopec?

... mesto Nové Mesto nad Váhom kúpilo lom na svojej západnej hranici ... banskej činnosti na Kamennej už odzvonilo ... máme nové atraktívne miesto na skládku ... a nakoniec tam vyrastie znova les ... mesto bude už vtedy pod horou ...


Lom Zongor je od novomestského sídliska Hájovky vzdušnou čiarou na dotyk. Ešte v osemdesiatych rokoch rinčali na tomto sídlisku okná, keď človek ťažil kameň tak blízko svojich obydlí. Potom hluk na niekoľko rokov poľavil, no z času na čas sa zem predsa otriasla. Na prelome storočí mala byť ťažba obnovená, no občania sa v petícii s názvom "Áno krajšia Kamenná, nie lom Zongor!" vyjadrili proti.
A už je to tu! Dlhoročný problém "bude vyriešený"!
Keďže sa viac než 3 roky na Kamennej nevykonávala banská činnosť, banský zákon umožnil Banskému úradu v Prievidzi udeliť dobývacie povolenie inému záujemcovi. Tým záujemcom bolo Nové Mesto nad Váhom. Do výberového konania sa prihlásili TSM prostredníctvom odborne spôsobilej osoby a povolenie banskej činnosti získali. Účelom je likvidácia lomu Zongor.
Do budúcna mesto počíta s posunutím výstavby až pod les. Z okrajovej časti by mal vzniknúť lesopark. Priamo pod lomom by mala vyrásť mestská štvrť Hájovky II. Ako však so strmých skál urobiť bezpečný kopec?
Sú v zásade 2 spôsoby. Prvým je odstrelenie hrán jednotlivých poschodí a navezenie hliny. A druhým spôsobom je navezenie stavebného odpadu, následné zosvahovanie terás a navezenie hliny. Prvý spôsob je rýchlejší, druhý pomalší, ba priam veľmi pomalý.
A práve táto možnosť sa javí vedeniu mesta ako výhodnejšia. Aspoň tak bolo skonštatované na mimoriadnom rokovaní poslancov mestského zastupiteľstva minulý týždeň.Pretvoriť pozemky lomu na skládku stavebnej sute. Ide o tieto druhy odpadu – štrk, piesok, tehla a betón. Pri veľkosti areálu sa dá predpokladať, že pôvodný ráz terénu bude dosiahnutý za niekoľko desaťročí.
Pozemky pod lomami, príjazdovou komunikáciou a pozemok pod zrušenou vlečkou boli kúpené od Lomu Cementárne Vápenka Werk 7 spol. s.r.o. v konkurze za cenu 2,- Sk/m2. Celá výmera je 258083 m2, čo predstavuje čiastku 516 166,- Sk.
Pozemok pod zrušenou vlečkou pozdĺž Banskej ulice mesto využije na vybudovanie novej komunikácie, ktorá bude slúžiť na odklonenie ťažkej dopravy z mesta.
- red -
08.08.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet