ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2004 > > Klčovanie 2004

Klčovanie 2004

Klčovanie 2004

Posledné roky bývame svedkami brutálneho každojarného orezávania stromov. Stalo sa už v Novom Meste módou uberať každý rok aspoň 3 dolné poschodia konárov. Keďže stromy nerastú tak rýchlo, aby túto stratu kompenzovali, máme tu unikátne exempláre.


Nie je raritou pozrieť si ihličnany osekané do výšky 4 až 6 metrov. Niektorým zostal na vrchole už len taký stredný vianočný stromček. Výnimku samozrejme netvoria ani listnáče. Nehľadí sa ani na to, že konáre s priemerom väčším ako 20 cm nesmú byť zrezávané, lebo veľmi oslabujú strom. Veľmi ťažko sa zaceľuje takáto veľká rana.

Kto videl Malinovského ulicu prvých februárových dní, určite si pomyslel: "Takéto veľké kopy drevnej hmoty!? Čo to mesto vykazuje nejaký plán produkcie dreva!?" Záráža aj to, že mnohé zo zdevastovaných stromov sú v strede trávnatých plôch, takže nepotrebovali žiadny zásah.

Niektoré konáre dokonca vyrastali vo výške minimálne 2 metre nad zemou a mierili k oblohe. Aký bol dôvod ich orezania? Príde sa na to opýtať niektorý z pobúrených občanov na najbližšie (februárové) zastupiteľstvo?

- redakcia -
08.02.2004

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet