ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Myjavské veterné elektrárne

Myjavské veterné elektrárne

Myjavské veterné elektrárne

Už o rok by sa na Myjavskej pahorkatine mali začať stavať veterné elektrárne. Výstavba bude trvať 3 mesiace, takže koncom jesene 2009, by mali byť spustené do prevádzky. Zariadenia majú mať výšku 105 m. Priemer rotora bude 90 m. Spoločnosť Green Energy Slovakia chce v lokalite postaviť 13 veterných elektrární.


Obyvateľstvo sa rozdelilo na dve skupiny. Jedna výstavbu podporuje s tým, že investor prinesie do obcí peniaze. Vybuduje sa nová infraštruktúra. Miestne firmy dostanú zákazky. Vzniknú pracovné miesta. Obce budú dostávať pravidelné odvody do obecných rozpočtov.
Odporcovia argumentujú hlavne estetickým znehodnotením kopaničiarskeho regiónu. Myjavská pahorkatina je známou chalupárskou a chatárskou destináciou. Turbíny vraj budú cudzím prvkom v krásnom prostredí stvorenom na oddych a zatienia aj také monumenty ako je zrúcanina hradu Branč a mohyla na Bradle.
Odporcov podporuje aj občianske združenie „Krajina bez vrtúľ“, podľa ktorého nie sú zatiaľ dostatočne preskúmané vplyvy veterných elektrární na človeka. Podľa Českej lekárskej komory sa majú veterné elektrárne stavať 3 km od obývaných území.
Podľa investora bude plánovaný veterný park vybavený novými technológiami, aké na Slovensku zatiaľ nie sú. Preto sa netreba vystrašiť hlučnosťou starých vrtúľ, ktoré sú u nás či v zahraničí v prevádzke. V okolí Myjavy by sa podľa zistení spomínaného združenia malo postaviť 56 turbín poháňaných vetrom.

- redakcia -
08.08.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet