ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Beckovské slávnosti 16-17.8.2008

Beckovské slávnosti 16-17.8.2008

Beckovské slávnosti 16-17.8.2008

Uskutočnia sa pri príležitosti Osláv 800. výročia 1. písomnej zmienky o obci Beckov


Program:

Sobota 16. augusta 2008

Farský kostol sv. Štefana - 10.00 hod. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Múzeum - 11.30 hod. - BECKOV V DEJINÁCH - otvorenie výstavy

Pódium pri parku - 14.00 hod. - MOJA RODNÁ: Slávnostný program venovaný rodákom a občanom Beckova - kultúrny program detí MŠ, žiakov ZŠ, miestneho hudobného kurzu a Beckovského speváckeho zboru; Mladý heligón z Rabčíc; FS MÁJ z Piešťan

18.00 hod VEČER PRE VŠETKÝCH

Pódium pri parku - Tanečná zábava s DH VLČOVANKA

Kolkáreň - DISCO SHOW

00.15 OHŇOSTROJ

Nedeľa 17. augusta 2008

Kultúrny dom - 10.00 hod. - SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA - odovzdanie ocenení občanom a rodákom

14.00 HUDOBNÉ POPOLUDNIE

Kláštorný kostol - 14.00 hod. - Koncert vážnej hudby JUNIOR BRASS QUINTET

Pódium pri parku - 14.00 hod. - Vystúpenie dychovej hudby GLORIA z Moravy

Ihrisko TJ Slovan Beckov - 17.00 hod. - Priateľský futbalový zápas BECKOV - SLAVKOV

Pódium pri parku - 19.00 hod. - Country zábava s hudobnou skupinou WHIPPINGTOP

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Pri parku - JARMOK ĽUDOVÝCH REMESIEL

ZŠ s MŠ J.M. Hurbana - BECKOV VO FOTOGRAFII - Výstava fotografií

BLUDNÍ RYTIERI na BECKOVSKOM HRADE

- www.obec-beckov.sk -
11.08.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet