ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Kálnický golf

Kálnický golf

Kálnický golf

Začiatkom augusta priniesli médiá informáciu o zámere vybudovať golfové ihrisko v blízkosti obce Kálnica. Ihrisko s plochou takmer 100 hektárov by sa malo rozprestierať na lúkach a pastvinách Považského Inovca. Terén prináša predpoklad veľmi náročného areálu s 18-timi jamkami.


Obec Kálnica má veľmi dobrú dostupnosť po diaľnici. 50 % slovenskej golfovej populácie sa vraj nachádza medzi Bratislavou a Žilinou. Z oboch miest bude nový areál približne 100 km. Náročnosť terénu by mala byť tiež veľkým lákadlom možno aj pre zahraničných návštevníkov.
Trenčianska spoločnosť KGC už predložila zámer na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Začiatok výstavby je naplánovaný na október 2008. Dokončenie areálu sa odhaduje na rok 2011. Podľa slov starostu Miroslava Borcovana obec jednoznačne tento zámer uvítala. Golfové ihrisko by bolo ďalšou atrakciou popri lyžiarskom stredisku.

- redakcia -
12.08.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet