ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Dvojité oceňovanie tovarov

Dvojité oceňovanie tovarov

Dvojité oceňovanie tovarov

Od zajtra musia obchodníci oceňovať tovary a služby v oboch menách. Očakávané ceny v eurách mali byť už od 8. 8. 2008, ale právnici našli priestor pre posunutie termínu na 24. 8. 2008. Od nedele sa budeme stretávať buď s duálnymi cenovkami, alebo duálnymi cenníkmi.


Duálne cenovky musia mať prevádzky s viac ako 5 zamestnancami. Menším firmám stačí duálny cenník. Od cenoviek v dvoch menách sú oslobodené špecializované predajne – napr. mäsiarstvo, cukráreň a novinové stánky.
Ceny bežných tovarov sa budú zaokrúhľovať na 2 desatinné miesta. Jednotkové ceny napr. mlieka, benzínu a pod. sa budú zaokrúhľovať na 3 desatinné miesta. Jednotkové ceny elektronických komunikačných služieb, ceny vodného a stočného budú zaokrúhlené dokonca na 4 desatinné miesta.
Porušovatelia tejto povinnosti budú najskôr upozornení Slovenskou obchodnou inšpekciou. Ak nedôjde k náprave, hrozí im pokuta až 2 mil. Sk. Ak dôjde k porušeniu i po prvej pokute, hrozí druhá vo výške 5 mil. Sk.

- redakcia -
23.08.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet