ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Európsky parlament : Najdôležitejšie udalosti zasadnutia 1.9.

Európsky parlament : Najdôležitejšie udalosti zasadnutia 1.9.

Európsky parlament : Najdôležitejšie udalosti zasadnutia 1.9.

* EP prijme uznesenie o situácii v Gruzínsku
* Telekomunikačný balíček EÚ
* Poslanci požadujú zákaz klonovania zvierat pre potravinárske účely
a iné


EURÓPSKY PARLAMENTEP prijme uznesenie o situácii v Gruzínsku

Vzhľadom na posledný vývoj vzťahov medzi Ruskom a Gruzínskom príjme Európsky parlament spoločné uznesenie o situácii v Gruzínsku. Predseda EP Hans-Gert Pöttering vo svojom vyhlásení z 13. augusta vyjadril vážne znepokojenie nad vývojom v tejto krajine, pričom možnosť použitia násilia zo strany Ruska označil za neprijateľnú. Jediné riešenie doterajšej krízy je podľa EP v politickej dohode. "Naša pozícia je jednoznačná. Obe strany sa musia zriecť ďalších násilností", zdôraznil predseda EP.

Telekomunikačný balíček EÚ

EP prerokuje v 1. čítaní legislatívny telekomunikačný balíček, pričom hlasovanie prebehne až na druhom septembrovom zasadnutí. Účelom reformy je umožniť občanom Únie využívať lepšie komunikačné služby pri používaní mobilných telefónov, širokopásmového pripojenia na internet či káblovej televízie. Na dosiahnutie týchto cieľov sa navrhuje celoeurópska koordinácia a harmonizácia rádiového spektra, zriadenie Úradu EÚ pre trh elektronických komunikácií či posilnenie investícií do infraštruktúry.

Telekomunikačný balíček: lepšia ochrana práv užívateľov

Spolu s troma ďalšími správami tzv. telekomunikačného balíčka budú poslanci EP prerokovávať návrh smernice o právach užívateľov týkajúcich sa sietí a služieb elektronických komunikácií. Nová legislatíva by mala umožniť prístup k európskemu číslu pre tieňové volania 112 prostredníctvom všetkých elektronických komunikácií, zriadenie novej celoeurópskej linky pre hlásenie stratených detí, telefónnu linku na oznámenie krádeže mobilných telefónov či rýchly prenos čísla v prípade zmeny operátora.

Poslanci požadujú zákaz klonovania zvierat pre potravinárske účely

Poslanci predložia ústnu otázku Európskej komisii a následne prijmú spoločné uznesenie k problematike klonovania zvierat určených pre potravinárske spracovanie. Pripravený text vyzýva na zákaz takéhoto klonovania  v EÚ, ako aj na embargo na dovoz klonovaných zvierat, ich potomkov a tiež na produkty vyrobené z takýchto zdrojov.

Interpelácia o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach

Poslanci EP položia Rade a Komisii otázku na ústne zodpovedanie týkajúcu sa Palestínčanov zadržiavaných v izraelských väzniciach. Poukazujú pritom na skutočnosť, že Izrael často porušuje medzinárodné právo a s väznenými Palestínčanmi, vrátane detí, zachádza ponižujúcim spôsobom, hraničiacim s mučením. Parlament následne k tejto otázke prijme spoločné uznesenie.

EP: Zavedenie volebných kvót má pozitívny dopad na účasť žien na rozhodovacom procese

Poslanci EP budú prerokovávať iniciatívnu správu, prostredníctvom ktorej požadujú zavedenie volebných kvót za účelom posilnenia účasti žien v politickom živote. Správa poukazuje tiež na skutočnosť, že rozdiely v platoch mužov a žien sa v posledných rokoch nijako nezmenili, a navrhuje, aby bol 22. február vyhlásený za Medzinárodný deň rovnosti miezd. EP napokon členské štáty žiada, aby venovali mimoriadnu pozornosť ženám so zdravotným postihnutím, starším ženám a ženám z radov prisťahovalcov.


- redakcia -
02.09.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet