ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Kolaudácia podjazdu ,,padá“ na december

Kolaudácia podjazdu ,,padá“ na december

Kolaudácia podjazdu ,,padá“ na december

Čakanie pred závorami železničného priecestia v Novom Meste nad Váhom bude minulosťou. Naštartované motory, nadmerný hluk, dlhé rady až po Krčméryho ulicu a znečistenie ovzdušia sa touto stavbou rapídne znížia.
Pred viac ako dvoma rokmi, keď začali prúdiť peniaze (80% eurofondy, 20% štátny rozpočet), spustili sa aj intenzívne práce, na zlepšení cestnej premávky v tomto úseku.


,,Prevzatie staveniska prebehlo v októbri 2006, ,, hovorí hl. stavbyvedúci tohto uzla, Peter Cvenček, a pokračuje: ,,všetko to začalo vtedy, keď ŽSR dali vypracovať projekt generálnemu projektantovi tejto stavby Reming consult. Ten je dvorným projektantom železníc a zároveň autorský dozor tejto stavby.
Pred začatím výkopových prác na samotnom podjazde bolo prvým veľkým krokom preloženie inžinierskych sietí.
 Avšak zdĺhavosť, na ktorú sa všetci tak sťažujú, je v značnej miere zapríčinená i projektantom, ktorý v podstate nie je natoľko flexibilný ako by stavba potrebovala.
V podstate to vyplýva z toho, že Reming to zadal viacerým svojim partnerom, medzi ktorými bola nedostatočná výmena informácií. Pretože jeden projektant nedokáže urobiť preložky sietí a zároveň aj komunikácie. Inak povedané, nedokáže urobiť most a zároveň aj podchod.
Najväčší problém nastal pri skoordinovaní profesií týchto projektantov. Obrovské problémy boli pri preložkách už spomenutých sietí. Čo dva metre štvorcové to nový kábel, o ktorom sme nevedeli, nevedel o ňom ani projektant, a ani žiadny správca. Čo je to za kábel, koho je to kábel, či je živý, či ho treba preložiť, či sa môže zrušiť. Takýto proces nie je otázkou piatich minút, to je záležitosť na celý týždeň. Keď sme to dokopali zistili sme, že deväťdesiat percent káblov bolo v podstate nefunkčných a nepoužiteľných. Takéto veci vedia zdržať aj niekoľko mesiacov“, dodáva na margo časového sklzu hl. stavbyvedúci.
  Na celom stavebnom procese sa podieľa viacero firiem, vedených štvorčlenným združením, ktorého lídrom je Doprastav. Členovia združenia sa podieľajú na všetkých bežných stavebných, ale aj špecializovaných prácach.
Na bývalom priecestí už zostávajú len záverečné práce a asfaltovanie na miestnych a prístupových komunikáciách.
  Dokončenie stavby bolo už od začiatku plánované na koniec roka 2008. Ak sa aj hovorilo niečo o dokončení v júli r. 2008, tak to už neplatí. V podstate to mal byť ústretový krok Stavebného úradu Nového Mesta n./V.
Nestretlo sa to však s dostatočnou odozvou tak sa od toho ,,júlového“ ukončenia upustilo.
  Nakoniec všetko ostáva po starom. Kolaudácia stavby padá na december 2008.

- Michaela Beňová -
09.09.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet