ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Nová televízia - INA - iná televízia

Nová televízia - INA - iná televízia

Nová televízia - INA - iná televízia

Prečo sa spoliehať na komerčné spravodajstvo ovplyvňovaných médií, keď tu máme slovenskú televíziu, ktorá nás o dianí vo svete informuje s nezaujatosťou? Zabudnite aspoň na chvíľu na svoje televízori a pozrite si udalosti zo sveta, ktoré vám žiadna televízia neprinesie s väčšou objektivitou.


sledujte inú televíziu INA

 

Informácie

 

TV INA je Nezávislá Slovenská televízia so sídlom na internete. Naším cielom je dať priestor na prezentáciu Vašich súkromných vídeí. Jednotlivé vídea možete po registrácii vkladať priamo do zvolenej sekcie. Príspevky od overených prispievatelov (viď podmienky používania) budú vysielané bez kontroly.
Zvlášť dôležitý bude SPRAVODAJSKY BLOK- moderované správy,ktorý môžete pomôcť utvárať.HĽADÁME REDAKTOROV. V ňom vás budeme humorne i vážne informovať o dianí doma i v zahraničí z pohľadu, ktorý je v médiách často opomínaný. Svojimi príspevkami a nekonformnými názormi pomôžte vytvoriť protiváhu existujúcim médiam.Našim cieľom nie je suplovať televízne správy, ale dopĺnať ich o veci, ktoré podľa nás v nich mali zaznieť, ale nezazneli.Povedzte aj vy svoju pravdu o svete v ktorom žijeme.Priestor dostane každý kto neporuší morálku a zákony tejto krajiny
Ak Vás zaujmeme nejakou informáciou alebo vylúdime úsmev na Vašej tvári,napíšte nám alebo autora rovno pochváľte určite to znesie.
Tešíme sa na spoluprácu !


- redakcia -
11.09.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet