ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Európsky Parlament: 23. august Európsky deň spomienky na obete stalinizmu a nacizmu

Európsky Parlament: 23. august Európsky deň spomienky na obete stalinizmu a nacizmu

Predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert Pöttering vydal písomné vyhlásenie, v ktorom sa navrhuje, aby bol 23. august vyhlásený za Európsky deň spomienky na obete stalinizmu a nacizmu.


Keďže sa pod vyhlásenie do dnešného dňa podpísalo 409 poslancov, stalo sa tak oficiálnym stanoviskom Parlamentu k tejto otázke. Tento deň má európskym občanom pripomínať obete oboch totalitných režimov a súčasne prehĺbiť demokraciu a podporiť mier a stabilitu v Európe. Poslanci sa v písomnom vyhlásení odvolávajú na dve základné dohody, ktoré zaručujú základné a ľudské práva občanom EÚ: na Európsku dohodu o ochrane ľudských práv a základných slobôd a na dohodu OSN o nepremlčateľnosti zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Vo vyhlásení ďalej pripomínajú, že masové deportácie, vraždenie a zotročovanie stalinizmom a nacizmom spadajú do kategórie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti a sú podľa vyššie uvedených dohôd nepremlčateľné. Rovnako závažné boli podľa ich názoru aj zločiny páchané stalinistickým režimom v krajinách strednej a východnej Európy, hoci sa o ich dopade na občanov týchto krajín v Európe málo vie. Program "Európa pre občanov", ktorý bol zavedený v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, uvádza do činnosti "aktívnu európsku pamäť", ktorej cieľom je zabrániť opakovaniu zločinov nacizmu a stalinizmu. Ako súčasť tohto programu Parlament navrhuje, aby bol deň 23. august vyhlásený za Európsky deň spomienky na obete stalinizmu a nacizmu. Tento deň má európskym občanom pripomínať obete masových deportácií a vyhladzovanie, a súčasne prehĺbiť demokraciu a podporiť mier a stabilitu v Európe.
- europarl.europa.eu -
20.09.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet