ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Ako prežiť nový svetový poriadok II. - Utvárať si vlastné nebo

Ako prežiť nový svetový poriadok II. - Utvárať si vlastné nebo

Ako prežiť nový svetový poriadok  II. - Utvárať si vlastné nebo

Z času na čas sa musíme odtrhnúť od sveta, aby sme sa nepripravili o tú jedinú sféru, v ktorej stále ešte máme moc my. To nám potom umožní osožne prispievať k spoločnosti.

Ako povedal Paul Elmer: " Deň, ktorý ma urobil šťastným, ma urobil aj múdrym ." Osvojme si umenie byť šťastný!


Pach sveta sa často podobá zápachu verejného záchodu, v ktorom niet ventilácie. A to preto, lebo Protagorovo dictum "človek je meradlom všetkých vecí" sa stalo oficiálnym náboženstvom.

Moderná kultúra pozostáva zväčša len z odrazov nášho zdegenerovaného vnútra - tej "divočiny zrkadiel", ako to nazýva T. S. Eliot. Dýchame to, čo sami vydychujeme. Hrabeme sa v tej hromade odpadkov, hľadajúc povestnú iskričku pravdy - mátožní baníci, čo kopú na nesprávnom mieste. Náboženstvom človeka sa stal humanizmus a iluminizmus.

Platón sa snažil uviesť Protagorov výrok na správnu mieru: " Meradlom všetkých vecí je Boh, nie človek ." Ale my sme Platóna nepočúvli. Teraz je už Boh zakázaný v celom verejnom živote. Kedyže naposledy niekto uplatnil božský štandard na hocičo? To by bolo ako závan sviežeho vetríka.

J . Edgar Hoover povedal: " Človek v úžase postojí, keď sa stretá s konšpiráciou takou monštruóznou, že ani nemôže veriť, že by skutočne existovala ." Nad svetom má kontrolu luciferiánska tajná spoločnosť Illumináti, najvyšší stupeň slobodomurárstva. Lucifer predstavuje vzburu človeka proti prirodzeným a morálnym zákonom , t.j. proti božiemu dizajnu. Luciferiáni sú veľmi bohatí. Tí musia prekaziť boží plán, aby mohli ustanoviť svoj "nový svetový poriadok". Humanizmus všeobecne velebí živočíšne inštinkty a nie morálne a to preto, lebo my máme byť dobytkom a služobníctvom.

Illuminati vytvorili nacizmus , komunizmus (a sionizmus) a rozpútali každú jednu vojnu, vrátane "vojny proti terorizmu". Americké väzenia ako Abú Ghraib a záliv Guntanámo sú priamo odvodené od nacistických koncentračných táborov a od sovietskeho gulagu. Illuminati toto signalizujú publikovaním mučenia a degradácie na týchto miestach. A naši "vodcovia" sa, či už s pochopením alebo bez porozumenia, zaprisahali napomáhať diablom Illuminati. To je cena, aká sa dnes platí za úspech. Pozrite si video "9 - 11 Loose Change" a povedzte mi, že vládnuca trieda nenapomáhala pri masovej vražde a jej zakrývaní. K útokom 11. septembra došlo presne desať rokov po tom , čo George H. W. Bush (st.) 11. septembra 1991 vyhlásil pred kongresom "nový svetový poriadok". Náhoda? O 47 - poschodovej budove WTC 7 sa priznalo, že ju 11. septembra 2001 zdemolovali. Ďalšia náhoda?

Illuminati vyhlásili vojnu proti Bohu. A my slúžime ako obsluhovači kanónov a ako ľudská obeť.

Ľudská rasa si už vytrpela dosť duplicitnosti a degradácie nato, aby sa vzbúrila. Ale okultní mágovia nás programujú tak, aby sme svoje utrpenie pokladali za neodvratné, potrebné, dokonca heroické.

Odstránenie nového svetového zápachu
Tu ide o duchovné prežitie vo svete, ktorý zošalel. Pred pár týždňami som spomenul, že je potrebné odtŕhať sa od sveta a hľadať cesty, ako pozdvihnúť a vyživovať svoju dušu. My máme sklony cítiť sa bezmocní, neschopní zmeniť udalosti, odohrávajúce sa ďaleko od nás. V skutočnosti sa však nachádzame v prvej línii. Nový svetový poriadok chce našu myseľ a dušu. A my môžeme proti tomu bojovať tým, že ju odovzdáme Bohu.

Najprv sa musíme vysporiadať s dvoma hlavnými kontrolnými systémami: sex a peniaze. Svoj pohlavný pud môžeme usmerniť monogamným vzťahom. Popudu hnať sa za peniazmi môžeme uniknúť tým, že sa uspokojíme s tým, čo máme a budeme disciplinovaní, takže peniaze budú potom len malou starosťou. Henry David Thoreau povedal: " Človek je bohatý v tej miere, v akej si môže dovoliť nechať niektoré veci na pokoji ."

Skutočne bohatý je ten, kto na peniaze nemyslí. Podľa tohto štandardu sú miliardári bedármi. Čím viac peňazí osoba má, tým ťažšie je myslieť na niečo iné.
A prečo by sme mali poslúchať Boha? Boh je v skutočnosti princípom nášho vlastného rozvoja a cestou ku štastiu a naplneniu. Keď slúžime Bohu, vtedy slúžime sebe. Myslíte si, že život nemá zmysel? Život má prirodzený zmysel vtedy, keď plníme boží úmysel. Musíme sa sami seba pýtať: "Čo Boh odo mňa očakáva? Na aký účel som sa narodil/a?" Boh sa nám prihovára cez nášho ducha a naše svedomie. Ale my ho nepočujeme, lebo naša myseľ je ako zrkadlo, v ktorom sa odráža svet . My to zrkadlo musíme obrátiť tak, aby sa v ňom odrážala duša vo vnútri a aby svetu ukazovalo chrbát.

Namiesto aby sme sa nechali poškvrňovať svetom, v dôsledku čoho sme potom unavení a chorí, by sme sa mali sústreďovať na tie veci, ktoré odrážajú našu vnútornú čistotu a dobrotu. Namiesto aby sme nechali svet rozhodovať o tom, čo si máme myslieť a cítiť, musíme si vytvoriť svoj vlastný svet, založený na tom, čo cítiť chceme. Toto je podstata viery, ktorá robí duchovnú realitu zvrchovanou. " Ja nepoznám nič povzbudzujúcejšie, než je nepopierateľná schopnosť človeka vedomým úsilím mravne pozdvihnúť svoj život. To znamená veľmi veľa vytvarovať sochu... ale ešte veľkolepejšie je vytvoriť si atmosféru a prostriedok, pomocou ktorého sa dívame na to, čo morálne dokážeme dosiahnuť. Každý človek je povinný žiť svoj život aj v najmenšom detaile tak, aby v kritickej hodine bolo hodno zamýšľať sa nad tým najhodnotnejším," napísal Thoreau vo "Walden".

Keď sa budeme snažiť myslieť myšlienky zhodné s našou dušou a nie so svetom, môžeme si utvárať svoje vlastné nebo. MYSLITE RADOSTNÉ MYŠLIENKY ! Všetky náboženstvá nás učia, ako získať kontrolu nad svojím myslením. My by sme mali považovať svoju myseľ za oltár a svoje myšlienky za obetu, ktorú posielame Bohu. Zamýšľajte sa nad týmto!

Naučte sa utvárať také myšlienky, ktoré sa Bohu páčia!
"Bahnistú vodu - nechaj odstáť - vyčistí sa," povedal Lao Tzu. A v hinduistickej tradícii sa disciplína, týkajúca sa mysle, nazýva Radža joga. Kresťania zase môžu byť ostražití, keď sa budú sami seba pýtať: "Čo by na mojom mieste urobil Kristus? Čo by si myslel? " Kresťanstvo je v kocke napodobňovaním Krista.
Modlitba je inou formou meditácie. Nech si myslíte o Timothym Learym čo chcete, ten mal pravdu, keď v High Priest napísal: " Modlitba je kompasom, gyroskopom, usmerňujúcim prostriedkom, ktorý vám poskytuje smerovanie, odvahu a dôveru ..."

Koncentračný tábor v mysli
Kedy naposledy ste sa cítili byť šťastní? Áno; to veľmi zhrýza, že svet kontrolujú patetickí ničomníci. Ale podľa človeka sa veci posudzovať nesmú. Na tom nezáleží, čo sa udeje na zemi; Boh je jedinou realitou. Dívajte sa až za človeka a sústreďujte sa na realitu duchovnú: na krásu, dobrotu, spravodlivosť a lásku.

Lenže my sa uzatvárame do koncentračných táborov ešte skôr, než ich vôbec vybudujú. Illumináti sotva rozbijú ilúziu slobody. To je najlepší spôsob ako kontrolovať ľudí. Ale i keby to urobili, aj vtedy by sme mali byť schopní tešiť sa. Boh je radosť a Boh je oveľa väčší, než ľudia. Kľúčom je ignorovať dav, zmanipulovaný Illuminatmi. Je dobre, keď si človek isté veci uvedomuje, ale netancujme na melódiu, ktorú nám hrajú degenerovaní.

Z času na čas sa musíme odtrhnúť od sveta, aby sme sa nepripravili o tú jedinú sféru, v ktorej stále ešte máme moc my. To nám potom umožní osožne prispievať k spoločnosti.
Ako povedal Paul Elmer: " Deň, ktorý ma urobil šťastným, ma urobil aj múdrym ." Osvojme si umenie byť šťastný!

Zdroj:
:: prop.sk - Nezávislý internetový spravodaj
- Henry Makow -
03.10.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet