ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Karpatsko - duklianska operácia časť.1

Karpatsko - duklianska operácia časť.1

Karpatsko - duklianska operácia časť.1

Karpatsko-duklianska operácia bola útočná operácia sovietskych a česko-slovenských vojsk na severovýchodnom Slovensku na jeseň 1944, ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP so sovietskymi armádami. Bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Po potlačení povstania do hôr stratila svoje opodstatnenie a bola ukončená.


Dátum:    
8. september 1944 - 28. október 1944
Miesto:
juhovýchod Poľska a severovýchodné Slovensko
Výsledok:
Neúspech pri spojení povstaleckých vojsk s Červenou armádou

ProtivníciSovietsky zväz
     
Velitelia:
Ivan Konev
(1. ukrajinský front)
Andrej Grečko
(1. gardová armáda)
Kirill Moskalenko
(38. armáda)
Ludvík Svoboda
(1. armádny zbor)    

Sila
38. a 1. gardová armáda:
asi 150 000 vojakov; 16 700 česko-slovenských vojakov 1. armádneho zboru    

Straty

21 000 mŕtvych, 88 000 ranených    


Nemecko

Velitelia:
Gotthard Heinrici
(1. tanková armáda)
Josef Rintelen
(357. divízia)
Karl Arning
(75. divízia)

Sila
asi 100 000 nemeckých a maďarských vojakov 1. tankovej armády

Straty
52 000 mŕtvych, zranených alebo zajatých

Výsledok

Karpatsko-dukelská operácia jednoznačne neskončila úspechom. Rozvinula sa v krajne nepriaznivých podmienkach a do značnej miery bola plytvaním ľudských aj materiálnych síl ZSSR. Od začiatku nemala veľké vyhliadky na úspech. Bola skôr politickým gestom náklonnosti Sovietskeho zväzu k Česko-Slovensku. Viazala však veľký počet vojsk, ktoré mohli Nemci inak nasadiť proti povstalcom a tak bola asi najväčšou vojenskou pomocou, ktorú povstaniu Spojenci poskytli. Nemecké velenie okrem toho použilo 12 z 20 divízií v pásme 38. armády, ktoré však malo inak sústrediť proti 1. ukrajinskému frontu. To znamenalo, že bojmi v Karpatsko-dukelskej operácii bolo viazaných 60% všetkých nemeckých síl nasadených v pásme 1. ukrajinského frontu. Boje tiež znemožnili nemeckému veleniu využiť dočasnú operačnú prestávku na varšavsko-berlínskom smere na presun časti svojich síl do Rumunska, prípadne do východného Maďarska, kde útočil 2. a 3. ukrajinský front. Nemci tak nemali na južnom úseku v dôsledku bojov v Karpatoch dostatok vojsk.

Útočné úsilie sovietskych a česko-slovenských vojsk bolo nesmierne, čo možno pozorovať na ich čiastočnom postupe nepriechodným a tvrdo bráneným horským terénom. Pri tom vtlačili nepriateľa do hĺbky Východných Karpát a spôsobili mu značné straty na živej sile (podľa sovietskych údajov: asi 52 000 mŕtvych, ranených a nezvestných), ako aj technike a zbraniach (800 diel a mínometov, do 185 tankov). Straty Sovietskej armády a Československého armádneho zboru však boli tiež ťažké, padlo 19 000 sovietskych vojakov a 1800 príslušníkov 1. česko-slovenského armádneho zboru. Dohromady mali útočiace vojská asi 88 000 ranených.
- Chromáč -
08.10.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet