ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Verejná diskusia o Životnom partnerstve - piatok 16.10.2008

Verejná diskusia o Životnom partnerstve - piatok 16.10.2008

Verejná diskusia o Životnom partnerstve - piatok 16.10.2008

Iniciatíva Inakosť, pozýva širokú verejnosť na diskusiu
o Životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia,
ktorá sa uskutoční vo štvrtok 16.10.2008 o 16:30 hodine,
v obradnej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava.

VSTUP VOĽNÝ


Na diskusii prisľúbili účasť: László Nagy predseda výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien Monika Flašíková-Beňová poslankyňa Európskeho parlamentu doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. psychológ PhDr. Sylvia Porubänová sociologička - - - Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančneho mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
- Ivo Slávka -
14.10.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet