ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Zákon o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia

Zákon o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia

Zákon o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia

Iniciatíva Inakosť podala hromadnú pripomienku k návrhu Legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva predloženého Ministerstvom spravodlivosti SR, v ktorej viac ako 700 občanov SR žiada doplniť do Legislatívneho zámeru ustanovenia o inštitúte životného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia.


Je smutné, že minister spravodlivosti Štefan Harabin sa počas nedávnej návštevy Vatikánu vyjadril, že SR neplánuje uzákoniť inštitút životného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia. Pýtame sa, prečo namiesto diskusie s občanmi, ktorých sa týkajú prijímané zákony a ktorí podávajú hromadnú pripomienku, minister ešte pred diskusiou vydáva stanoviská na zahraničných návštevách. Hromadnú pripomienku sme pritom doručili na MS SR už 16.9.2008 a ešte týždeň predtým sme o jej plánovanom podaní listom informovali ministra spravodlivosti a požiadali sme ho o stretnutie. Tešíme sa na diskusiu s Ministerstvom spravodlivosti SR a na odborné predkladanie argumentov z obidvoch strán. O podaní hromadnej pripomienky Iniciatíva Inakosť informovala aj na tlačovom briefingu po skončení Okrúhleho stola na tému „V čom spočívajú obavy z prijatia zákona o životnom partnerstve v SR a ako ich prekonať“, vo štvrtok 16. októbra 2008. Na Okrúhlom stole, na ktorý Iniciatíva Inakosť pozvala aj zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR a poslaneckých klubov všetkých parlamentných politických strán, sa zúčastnili: - László Nagy (predseda výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien), - Monika Flašíková - Beňová (poslankyňa Európskeho parlamentu), - Marek Lisánsky (generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a menšín Úradu vlády SR), - Viera Hanuláková (riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR) - Peter Pilinský (predseda Strany zelených), - Róbert Beňo (člen predsedníctva strany zelených), - Gabriel Bianchi (Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie Slovenskej akadémie vie), - Július Kolenič, (Iniciatíva Inakosť), - zamestnanci Úradu vlády SR, - hostia zo zahraničia. Po skončení tlačového briefingu sa v obradnej sieni MÚ MČ Bratislava-Ružinov uskutočnila Verejná diskusia o Životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. S verejnosťou diskutovali: Monika Flašíková-Beňová, László Nagy, Sylvia Porubänová (Inštitút pre výskum práce a rodiny) a Július Kolenič. Verejnú diskusiu, ktorá sa stretla s veľkým záujmom verejnosti, moderoval Gabriel Bianchi. Dňa 17.10.2008 sa uskutočnilo stretnutie s viceprezidentom Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky Eugenom Škultétym, na ktorom sa zúčastnili: Rodrigo Martin Galan (Rainbow Rose http://www.rainbowrose.eu/) Silvan Agius (ILGA Europe http://www.ilga-europe.org/) Július Kolenič (Iniciatíva Inakosť). Predmetom stretnutia bola spolupráca pri predchádzaní diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie na pracovisku a rozvoj medzinárodnej spolupráce s KOZ SR v tejto oblasti. Iniciatíva Inakosť víta aktívny prístup KOZ SR a záujem o rozvoj spolupráce.
- Július Kolenič -
20.10.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet