ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Železničné múzeum Stará Turá

Železničné múzeum Stará Turá

Železničné múzeum Stará Turá

Železničné múzeum Stará Turá začalo vznikať od dňa 1.8.2006 za účelom záchrany histórie, ktorú bude možné prezentovať a uchovať pre ďalšie generácie. Spojuje ľudí, umožňuje prehlbovať ich vedomosti a zručnosti v oblasti železničnej histórie. Činnosť múzea sa zameriava predovšetkým na dráhu Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom.


Pri prehliadke múzea návštevníkom poskytujeme výklad histórie s názornými ukážkami činnosti exponátov. Na prípadné otázky počas výkladu ochotne odpovieme. Návštevníci môžu taktiež nahliadnuť do fotografickej dokumnetácie, ktorú tvoria albumy s približne 500 fotografiami prevažne z výstavby trate a jej prevádzky. V archíve múzea sa nachádza k nahliadnutiu množstvo predpisov a dokumentácia o trati Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom. Vstupné do múzea je dobrovoľné, ktoré je použité len na ďalšiu činnosť múzea.
- www.zmst.yw.sk -
26.10.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet