ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Dva príklady imigračnej politiky

Dva príklady imigračnej politiky

Dva príklady imigračnej politiky

Všetci zasvätenci vždy hovorili, že v tejto dobe musí dôjsť k hlbokej interakcii - doslova k splynutiu - Západu a Východu. Západ sa v dôsledku toho kontaktu musí preduchovniť a Východ zase do seba nasať tie najlepšie skúsenosti v materiálnej realizácii. Spoločnými silami potom bude možné vytvoriť oveľa lepšiu spoločnosť, z ktorej môže mať vo forme pozitívneho príkladu osoh celý ostatný svet.


Hoci väčšine z nás sa zdá, že severná hemisféra cudziu imigráciu nepotrebuje, pretože je preľudnená, povedzme, že vzhľadom na súčasný trend nízkej pôrodnosti, treba myslieť na ďalekú budúcnosť a robiť patričné opatrenia. Lenže imigračná politika, s akou prichádza Európska únia, a vnucuje ju všetkým členským krajinám, vôbec nie je múdra; Európan má pocit, že za ňou stoja živly s vlastnou agendou, ktorým ide o zámernú skazu sveta, ktorý vybudovali naši predkovia. A niet sa čo čudovať; veď posúďte sami.

Bruselskí ekonómovia tvrdia, že Británia a iné európske štáty budú do roku 2050 "potrebovať" minimálne 56 miliónov imigrantských pracovníkov, aby sa vynahradil "demografický úpadok" vďaka nízkej pôrodnosti a väčšiemu počtu úmrtí všade v Európe. Vraj už v najbližších dvoch rokoch bude potrebný veľký počet nových prisťahovalcov, aby bolo možné vyplácať dôchodcom penzie a hradiť náklady na zdravotnícku starostlivosť.

Počet pracujúcich ľudí je vitálny pre ekonomiku a pre príjmy z daní. Na základe tohto odporúčania sa Brusel celé desaťročia činí; stále prichádza s novými iniciatívami. Britský denník Daily Express túto sobotu uverejnil článok Davida Hamiltona o tom, ako si riešenie toho problému Brusel predstavuje. Vraj v Mali práve otvárajú nové "pracovné náborové stredisko", financované z peňazí daňových poplatníkov, aby sa obyvateľstvo Afriky mohlo legálne dostávať do Európy a voľne sa v nej pohybovať v hľadaní zamestnania. To by malo podľa nich v dlhodobom kontexte vyriešiť náš demografický problém. Skutočne?

Sir Andrew Green z britskej MigrationWatch UK hovorí: "Anglicko a Holandsko sú už teraz najviac preľudnenými krajinami v Európe. Keby sme mali ubytovať imigrantov, ktorých vláda zamýšľa prijať, museli by sme v najbližších 25-tich rokoch postaviť najmenej sedem nových miest veľkosti Birminghamu. Politika EÚ, šitá rovnakou ihlou pre všetkých bez rozdielu, produkuje potom absurdné výsledky. To sú vyložene smiešne návrhy riešení, keby sa mali uplatniť na Britániu. Naša vláda sa musí postarať, aby tie zamýšľané pracovné povolenia neplatili pre Britániu. Keďže vstupujeme do recesie, vysoké počty nových imigrantov, to je to posledné, čo teraz potrebujeme."

Ale Nicolas Sarkózy je iného názoru. Podľa neho musí EÚ trvať na imigračnej politike, ktorá by bez výnimky platila pre všetky európske krajiny. Hoci počty nových imigrantov sú veľkým problémom pre preľudnené európske krajiny, dôležitejšie je, akému druhu obyvateľstva otvoriť dvere dokorán a pred akým ich radšej slušne alebo ráznejšie privrieť. V civilizovaných krajinách možno vidieť veľa príkladov imigrantov z tretieho sveta, ktorí tam prišli odhodlaní prispôsobiť sa vo všetkom novým štandardom, preto sa stávajú riadnymi členmi hosťovskej spoločnosti. Ale žiaľ, dnes už všade prevažujú iní.

Imigračné plány vždy prekazí korupcia, nepoctivosť uchádzačov a ľahostajnosť tých, ktorí by mali dohliadať na dôsledné dodržiavanie imigračných zákonov a nariadení. Úradníci sa nechávajú podplatiť a potom vpúšťajú do svojich krajín aj osoby, ktoré nemajú vúmysle hľadať si prácu, ale sú odhodlaní parazitovať na tom, čo vybudovali iní (sociálne výhody) alebo sa im zdá, že je tam viac príležitostí k ľahkému spôsobu života (zločinnosť). A Brusel teraz oficiálne núti európske obyvateľstvo, aby ochotne otvorilo náruč práve tomu typu obyvateľstva, pre ktoré platí, že nedokáže - a ani o to nemá záujem - spravovať a zveľaďovať vlastné krajiny a vo svete je známe sklonmi k násiliu a zločinnosti.

Brusel má v úmysle priviesť do európskych krajín 56 miliónov Afričanov, hoci sa už dávno ukázalo, že toto obyvateľstvo nie je schopné prispôsobiť sa, o čom svedčí americká skúsenosť. Napriek tomu, že černochov v Amerike už dvesto rokov formuje rovnaká kultúra a krajina ich v rámci afirmatívnej akcie na všetkých stranách uprednostňovala, mnohí z nich sa nedokázali prispôsobiť a navyše platí, že s každým novým pokolením v tejto populácii narastá nebezpečenstvo asociálneho správania a vzbury proti spoločnosti formou zločinnosti. Páni v Bruseli toto nevedia?
Každému Európanovi je jasné, že príchod 56 miliónov Afričanov nielenže naše problémy nevyrieši, ale prinesie to ešte väčší morálny rozvrat a v konečnom dôsledku skazu Európy. Ale Brusel to tiež vie a vie i to, že Európania by s ich rozhodnutím nikdy nesúhlasili, preto to robia v tajnosti! Tak o čom im naozaj ide? A má táto naša európska vrchnosť právo hovoriť o "demokratickej EÚ", keď názor obyvateľstva vôbec neberie do úvahy?

Stanislav Mišin v ruskom denníku Pravda predstavuje úplne iný druh imigračnej politiky. Berúc do úvahy posledný vývoj v Spojených štátoch, kedy obrovský počet menších rodinných fariem bankrotuje, čo približne predstavuje 1,5milióna osôb, ktorým teraz hrozí, že sa už nebudú môcť venovať práci, akú majú radi, autor navrhuje,aby ruská vláda pozvala týchto amerických farmárov do Ruska. Ide zväčša o ľudí, ktorí si dobrovoľne vyvolili tento spôsob života a Rusko má obrovské plochy neobrobenej pôdy. Vláda by si mohla dovoliť prideliť každému záujemcovi kus pôdy a za peniaze mu umožniť prikúpiť si aj viac (ale bez pôžičiek). A všetkým by sa dalohneď na začiatku jasne najavo, že Rusko nemá záujem na exploatovaní pôdy na americký spôsob (títofarmári však sami hovoria, že keby mali možnosť nezávisle sa rozhodovať, nikdy by sa nepúšťali do veľkochovu, ani by nepoužívali umelé hnojivá a ničili tak pôdu; k tomu ich vraj dotlačili výkupcovia a banky).

Autor ďalej píše,že vláda by americkým imigrantom bezplatne prepravila farmárske strojové zariadenia, dokonca aj zvieratá z USA do Ruskaa rodinám by sa vopred umožnilo naučiť sa aspoň základnú ruštinu a predstavili by im v kurzoch ruské dejiny a kultúru. Museli by sa však zaviazať, že do jedného roka prijmú ruské občianstvo a neskôr budú najmenej 15 rokov odvádzať 5 % zo svojich príjmov miestnej komunite. Na mieste pobytu by zase oni predstavovali v kurzoch ruskému obyvateľstvu západné štandardy práce a výdobytky poľnohospodárskej vedy; kurzy by trvali tak dlho, kým by sito miestne ruské obyvateľstvo želalo.

Sú tu aj veľké riziká, samozrejme, píše autor, nemalo by sa napríklad dovoliť, aby imigranti predstavovali viac než 5 % miestnej populácie. Tak budú stále menšinou a budú nútení prispôsobiť sa prevažujúcej kultúre; takto by sa v priebehu nasledujúcich dvoch pokolení úplne vnorili do spoločnosti a splynuli s ňou. A neskôr by sa k nim mohli pridať aj imigranti z Británie, z Nemecka, Talianska a Francúzska.
A prečonie? Takáto vzájomná výmena skúseností počas dlhých rokov nikdy nie je na škodu a majú z toho osoh obe strany, pretože aj prisťahovalci informujú o svojich skúsenostiach ľudí doma a tie najlepšie príklady radi preberajú. Lenže toto platí lenv prípade, keď ide o príbuzné skupiny obyvateľstva, ochotné učiť sa jeden od druhého a schopné cítiť a prejavovať vernosť hostiteľskej krajine. A akú "vernosť" cítia k hostiteľským krajinám Afričania, o tom absolútne niet pochýb: počas utorkového priateľského futbalového zápasu Francúzsko-Tunisko (ktorý mimochodom vyhralo Francúzsko) hlasito pískali, keď hrali francúzsku štátnu hymnu (Marseillaisu). Takže to v žiadnom prípade nemôže platiť v prípade cudzorodých etník, kde sa jedna strana vydáva na cestu s cieľom využívať a zneužívať lepšie podmienky, ktoré si pre seba dokázal vytvoriť niekto druhý alebo si dokonca podmaniť ich územie a zničiť hostiteľskú populáciu.

Všetci zasvätenci vždy hovorili, že v tejto dobe musí dôjsť k hlbokej interakcii - doslova k splynutiu - Západu a Východu. Západ sa v dôsledku toho kontaktu musí preduchovniť a Východ zase do seba nasať tie najlepšie skúsenosti v materiálnej realizácii. Spoločnými silami potom bude možné vytvoriť oveľa lepšiu spoločnosť, z ktorej môže mať vo forme pozitívneho príkladu osoh celý ostatný svet.

komentár k článkom:
David Hamilton, DailyExpress: "Secret plot to let 50 million African workers into EU"
http://www.express.co.uk/posts/view/65628/Secret-plot-to-let-
50million-African-workers-into-EUDavid%20hamilton

Pravda: "Russia and the US farmer"
http://english.pravda.ru/world/americas/106572-russia_us_farmer-0
"Pískanie počas Marseillaisy rozhnevaloSarkozyho"
http://www.topky.sk.cl/11/334667/
Piskanie-pocas-Marseillaisy-rozhnevalo-Sarkozyho

 

Zdroj::: prop.sk - Nezávislý internetový spravodaj
- Pavol Hriňovský, Kanada -
28.10.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet