ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > V Brunovciach znova falšujú verejné listiny, tentokrát ale zaťali privysoko!

V Brunovciach znova falšujú verejné listiny, tentokrát ale zaťali privysoko!

V Brunovciach znova falšujú verejné listiny, tentokrát ale zaťali privysoko!

Starosta obce Dušan Močko a poslanci už sú obvinení za falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny uznesenia o rozpočte obce, no i napriek tomu sa tu v pohode falšuje ďalej, lebo sa zo strany prokuratúry zatiaľ nikomu nič nestalo.


Starosta provokačne vyvesil na úradnú tabuľu ďalšie sfalšované, pozmenené uznesenie OZ Brunovce zo dňa 4. 8. 2008 a úmyselne ho používa ako pravé. Zasa nim podvádza širokú verejnosť i kataster nehnuteľností. Vedome manipuluje s odcudzenými urbárskymi nehnuteľnosťami a až 1,2 ha týchto pozemkov v intraviláne obce Brunovce, sa pod zámienkou "bytoviek" snaží podvodnom predať dvom osobám za neadekvátnu cenu. Verejní činitelia, poslanci OZ ktorých hlasovanie sfalšoval, mlčia!

Pre čo? Vedia o podvode, alebo boli Močkom oklamaní? Čo sa to vlastne odohralo?

Poslanci vedome odhlasovali predaj skrachovaných obecných nájomných bytov, postavených na ukradnutých, nevysporiadaných urbárskych pozemkoch, Prvej stavebnej sporiteľni. Starosta vec ešte dorazil tak, že sfalšoval toto vlastníkov poškodzujúce hlasovanie a na základe tajnej zmluvy, ktorá sa na zasadaní vôbec neprejednávala, predáva nie Prvej stavebnej sporiteľni, ale akýmsi dvom fyzickým osobám, lebo má s nimi vraj dobré skúsenosti.
Overovatelia zápisnice, poslanec Jaroslav Šutovský a Anna Gajdošíková v pohode overili, podpísali sfalšovanú zápisnicu z tohoto zasadania. Zapisovateľ, zástupca starostu Jozef Čaňo, sfalšovanú zápisnicu nepodpísal. Či bol o podvode informovaný alebo nie, sa zakrátko ukáže.
- http://brunovce.otvorene.sk -
30.10.2008

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet