ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Jedna Zem nestačí!

Jedna Zem nestačí!

Jedna Zem nestačí!

Ve stále nových a nových souvislostech dostává se na povrch skutečný „stav světa“, tedy právě stav zásob obnovitelných zdrojů energií i celkový stav obnovitelné živoucí síly v přírodě.


Ukazatel „rychlosti jízdy“ současné populace ve spotřebě a devastaci přírodních, ale nejen přírodních, nýbrž i společenských hodnot a zdrojů, již dávno prolomil nejvyšší hranici „povolené rychlosti“. Tedy rychlosti, která by ještě umožňovala zpětnou sebereflexi v trvalé obnovitelnosti všech hodnot a zdrojů. Vše drtící „sentinel“ s velikým názvem KONZUM na čelní masce objel již celou planetu Zemi s netušeným výsledkem: všude, kde se zjevil, vytvořil stržení všech přirozených vazeb na sebezáchovné jednání člověka. Jednání, které jediné umožňuje podržet si výhled na další existenci na této Zemi.

Zdá se, že oslavovaný volný tržní systém, jako dlouho vyzdvihovaná regulační pojistka, jaksi selhal. Selhal proto, že se zcela odtrhl nejen od schopnosti citu, ale nakonec i ve svém vyšším stádiu – globálního konzumismu zcela přehlušil i zdravé schopnosti racionálního uvažování. Schopnost zpětné reflexe, která jediná umožňuje lidstvu hledět dále než k heslu „po nás potopa“, byla právě bezduchým působením nekontrolovaného tržního systému zcela vytržena z vazby na přírodní svět a jeho možnosti v oblasti zásob fosilních zdrojů energií i celkové schopnosti rehabilitace všech zdrojů obnovitelných.

Avšak nebuďme naivní. Vlády největších zemí světa to vše vědí ze svých výhledových zpráv již celá desetiletí nazpět.

Strategie světové politiky se stále více zaměřuje na obsazení posledních zdrojů neobnovitelné energie.

Kdo ze čtenářů chce vidět jen trochu dále, tuší také, jak velmi důležitým strategickým bodem v těchto plánech mocností je kupříkladu na šachovnici světové politiky i jedna zdánlivě bezvýznamná radarová základna. Svět se chystá k velkému soupeření o zdroje energií! Samozřejmě nejprve diplomatickou cestou smluv, dohod a obchodů, avšak vůbec nejsou vyloučeny ani varianty silové, vojenské. Žel, ona jediná cesta, která by přinesla možné vyřešení většiny stále palčivějších problémů ve stavu „kondice“ planety Země, je prozatím úplně odhozena stranou jako něco, co se nehodí, co je nežádoucí pro drtivou většinu obyvatel Země.

Touto cestou je co nejširší probuzení duchovní osvěty, probuzení vyššího vnímání mravních a etických hodnot v životě lidské společnosti. Tuto cestu, která jediná je vedoucí k východisku, lidstvo prozatím odmítá se slovy: „Je-li to tedy jediná cesta, tak ať s tím přijde někdo druhý a my pak uvidíme a rozhodneme se, jestli se touto tolik náročnou, namáhavou cestou také vydáme. Jen tak, pro nic za nic se ale k lepšímu měnit nebudeme!“

Bláhoví lidé! Náraz nachystaný právě přírodou, tedy bytostnými silami v přírodním světě, bude nakonec srozumitelným a jasným potvrzením, že tato cesta je jedinou cestou, avšak žel, zároveň bude tento náraz pro většinu zničující!

Opravdu toto chceme? Opravdu nejsme ochotni se zamyslet nad těmito souvislostmi ještě dnes, kdy je možné alespoň část z celého přichystaného dění v přírodě změnit k méně dramatičtějšímu průběhu?

Na nejrůznějších diskuzních serverech a blozích jsou často zprávy ao-institutu napadány s argumentováním, že se jedná o vykreslování nehezké blízké budoucnosti lidstva se skrytým účelem šíření nereálných idealistických, náboženských myšlenek. Ao-institut nemá potřebu nikoho strašit a ovlivňovat za účelem náboru stoupenců a členů, protože nemá v úmyslu vytvářet žádné společenství nesamostatných členů. Ao-institut vybízí ke zkoumání a hlubšímu přemýšlení o životě! Využije-li tedy v tomto duchu pro sebe jakýkoliv čtenář našich stránek některý ze článků, a sám zcela pro sebe si ve svém životě nastaví cestu v úsilí po ušlechtilejších hodnotách – tedy, jestliže sám za sebe nastoupí onu potřebnou Cestu Cti, tu pak k naší velké radosti takový článek splnil svůj účel. Chceme probouzet k většímu přemýšlení a uvažování o životě.

Probuzení zodpovědnosti, spravedlnosti, mravnosti a čistoty v jednání člověka, jedno, kde se tento nachází, je smyslem uveřejňování článků, Krátkých zpráv, které kromě jiného také mají svůj základ opřený vždy o články, přebírané z ostatních známých serverů.

Z tohoto pohledu je také možné říci, že vnímání současné situace lidské společnosti ve vztahu k blízkému vývoji dění na Zemi je v přístupu ao-institutu více než reálné a také praktické.

Zdroj:
- redakcia AO -
01.11.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet