ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Vernisáž „po romanticky“

Vernisáž „po romanticky“

Vernisáž „po romanticky“

Akademický maliar Ján Mikuška žije a tvorí v Novom Meste nad Váhom. Zastáva pozíciu riaditeľa MsKS, kde sa stal zakladateľom galérie Petra Matejku. Tento slávny rodák sa narodil 27.januára 1947. Vyštudoval Strednú umeleckopriemyselnú školu v Bratislave a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave.


Venuje sa komornej maľbe, kresbe a výtvarnej tvorbe pre architektúru. Jeho obrazy sú vystavené dokonca aj v zahraničí a to v Nemecku či v Poľsku.
Dňa 31.10.2008 sa v Mestskom kultúrnom stredisku NMnV konala vernisáž výstavy akad. maliara Jána Mikušku. Kultúrne podujatie zahájil Malý komorný orchester.
Ďalej nasledoval príhovor novej viceprimátorky NMnV Viery Vienerovej, po ktorom nás doktorka Elena Porubänová oboznámila s posolstvom Mikuškových obrazov.
Výstava sa niesla v duchu teplých tónov jesene poprepletaných s tónmi zimy. Maliarov štetec vedel tajuplne zobraziť kostolík či ukázať rôzne zátišia nesúce sa v romantickom duchu. Takisto ste mali možnosť pohliadnuť na zmyselnú nahotu ženského tela. Mikuškove maľby a kresby zanechajú aj v jednoduchom pozorovateľovi hlbokú impresiu, ktorý sa pri pohľade na voľnosť holubíc vzlietajúcich k oblohe, dostáva do harmonického stavu svojho tela i duše.   
Popri zaujímavých dojmoch z tvorby maliara Mikušku, výstavu obohatili najmä citácie zo zbierky básní Rudolfa Dobiáša, známeho slovenského poeta.
Oživením výstavy bol hudobný prednes vnučky Jána Mikušku, ktorá sa nám predstavila hrou na zobcovej flaute.
Oficiálnu časť vernisáže ukončil poďakovaním už sám autor obrazov.
Vystavených bolo celkovo 50 obrazov, z ktorých približne osem zobrazovalo jeho tvorbu spred vyše dvadsiatich rokov. Väčšina z nich bola maľovaná olejovými farbami, na ostatných nám autor ukázal jemnú kresbu.

- Michaela Beňová -
05.11.2008

Fotogaléria

Vernisáž „po romanticky“


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet