ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Železničné múzeum Stará Turá (vznik)

Železničné múzeum Stará Turá (vznik)

Železničné múzeum Stará Turá (vznik)

Myšlienka o vzniku železničného múzea sa objavila júni 2006. A už v auguste toho roku sme začali usilovať o získanie priestorov na našej železničnej stanici. Čakáreň, ktorá už dlhé roky neslúžila svojmu účelu, tak začala meniť svoje pôvodné predurčenie. Trvalo ďalší rok a veľké úsilie, kým sa úrady rozhýbali a dali nám povolenie na zriadenie múzea. Ako skupina piatich študentov sme sa dali do pátrania po historických exponátoch, ktoré sa dochovali z dráhy Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom ako aj okolitých tratí.


Každý exemplár je pri jeho objavení väčšinou vo veľmi zlom technickom stave, keďže dané predmety slúžili mnoho rokov v prevádzke a po ich vyradení chátrali, v lepšom prípade, v skladoch a krovoch staníc, a v horšom prípade, v zemi. Niektoré boli objavené v kovošrotoch a tak zachránené, tesne pred ich likvidáciou.

Reštaurátorské práce na objavených kusoch sme začali vykonávať s najväčšou opatrnosťou, tak aby sme zachovali čo najviac s pôvodného stavu každého predmetu. Túto činnosť financujeme z vlastných zdrojov a za použitia vlastného náradia. V lete roku 2007 sme však vypracovali projekt, v ktorom sme požiadali Nadáciu Život o peňažnú pomoc. Projekt bol schválený a obdržali sme 6 500,- Sk na nákup materiálov, náradia a tlač historických fotografii. Týmto bolo možné vykonávať práce a činnosti múzea kvalitnejšie a urýchliť tak reštaurovanie exponátov, ktoré postupne predstavujeme širokej verejnosti. Vznikli dva fotoalbumy s viac ako 500 historickými fotografiami, ktoré prístupné verejnosti.

Nedávno bolo múzeum zaregistrované na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie a môže tak vystupovať ako právnická osoba. Všetci jeho členovia však pracujú bez nároku na mzdu či odmenu, pretože podstatou nie je „zbohatnúť" ale záchrana železničnej histórie, ktorú bude možné prezentovať a uchovať pre ďalšie generácie.

Týmto chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorý múzeu pomohli, finančne, materiálne, darovaním exponátov či verbálnou podporou. Zároveň Vás pozývam na návštevu Železničného múzea Stará Turá, ktoré je otvorené každú sobotu v čase od 09.00 - 12.30 hod a 13.30 - 17.00 hod. Prehliadku vždy zabezpečuje sprievodca s výkladom histórie. Ďalšie informácie o nás nájdete na internetovej stránke www.zmst.yw.sk.
- Viliam Matuška, prednosta ŽM -
09.11.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet