ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > EP žiada 500 miliónov eur na ovocie a zeleninu pre školy

EP žiada 500 miliónov eur na ovocie a zeleninu pre školy

EP žiada 500 miliónov eur na ovocie a zeleninu pre školy

Európsky parlament v rámci postupu konzultácie súhlasil s návrhom nariadenia, ktoré má posilniť program EÚ zameraný na zvýšenie distribúcie ovocia a zeleniny do škôl. Cieľom iniciatívy, ktorú poslanci podporili pomerov hlasov 586:47:41, je viesť deti už od útleho veku k zdravým stravovacím návykom a bojovať tým proti obezite. Poslanci žiadajú, aby sa vyčlenili príslušné finančné prostriedky a spresnili produkty, ktorých sa bude program týkať.


V Európskej únii má v súčasnosti približne 22 miliónov detí problémy s nadváhou a viac ako 5 miliónov detí trpí obezitou. Medzi hlavné dôvody patrí nadmerná konzumácia mastných, sladkých a príliš slaných výrobkov. V priebehu reformy odvetvia ovocia a zeleniny v minulom roku Európsky parlament žiadal o zavedenie programu zameraného na distribúciu ovocia a zeleniny v školách s cieľom zmeniť stravovacie návyky Európanov už od útleho veku.
 
Dostatok prostriedkov
Európska komisia navrhla vyčleniť na školský rok 2009/2010 na tento program 90 miliónov eur. Táto suma by však umožnila zakúpiť iba jeden kus ovocia týždenne pre deti od 6 do 10 rokov po dobu 30 týždňov, poslanci sa preto domnievajú, že tento rozpočet nie je postačujúci. Prostredníctvom prijatej správy žiadajú, aby sa príspevok EÚ na rok 2009/2010 zvýšil až na 500 miliónov eur. Okrem toho sú europoslanci presvedčení, že program by sa nemal týkať iba detí vo veku od 6 do 10 rokov, ale mal by sa rozšíriť aj na predškolské zariadenia.
 
Priorita pre ovocie od európskych producentov
Poslanci v prijatom texte žiadajú spresniť určité body navrhovaného potravinového programu. V prvom rade by sa mal podľa ich názoru týkať iba ovocia a zeleniny od európskych producentov.
Ovocie a zelenina majú okrem toho podliehať prísnym kritériám kvality, pričom prednosť by mali mať sezónne a miestne produkty. Tieto produkty by mala podľa názoru EP vyberať Európska komisia spolu s členskými štátmi v závislosti od ich prínosu pre ľudské zdravie.
Poslanci takisto žiadajú, aby bola distribúcia spojená s poradenstvom v oblasti hygieny, stravovania a biopotravín.
Tento program by mal zároveň dopĺňať ďalšie prebiehajúce programy a iniciatívy. Nevyčerpané prostriedky z jedného členského štátu sa môžu preniesť a použiť v iných členských štátoch.

Vysvetlenie hlasovania (18.11.2008):
V rámci tzv. vysvetlení hlasovania vystúpil slovenský europoslanec Milan GAĽA (EPP-ED, SK), ktorý upozornil, že výskyt nadváhy a obezity v členských štátoch Európskej únie za posledné dve desaťročia rapídne narástol. "Takmer 22 miliónov detí má nadváhu a tento údaj rastie až o 400 tisíc ročne", uviedol a dodal, že viac ako 90% prípadov obezity u detí zapríčiňujú nesprávne stravovacie návyky a nedostatok pohybu. "Takéto deti trpia vážnymi poruchami výživy, ale aj kĺbov, majú zníženú imunitu a častejšie sú choré", varoval.
Predložené nariadenie označil popri schválení správy o Bielej knihe o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe za dobrú správu pre boj proti detskej obezite.
"Projekt zvýšenia distribúcie ovocia a zeleniny do európskych škôl považujem za potrebný. Podľa môjho názoru by program mal myslieť aj na deti v predškolských zariadeniach", informoval a dodal, že ešte viac ako samotná distribúcia ovocia by zdravému vývoju populácie  prospelo poradenstvo a vytváranie dobrých a vyvážených stravovacích návykov.
- Tlačové oddelenie EP - slovenský sektor -
18.11.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet