ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Komisárka Kuneva otvára nový európsky magisterský program v odbore spotrebiteľských záležitostí

Komisárka Kuneva otvára nový európsky magisterský program v odbore spotrebiteľských záležitostí

Komisárka Kuneva otvára nový európsky magisterský program v odbore spotrebiteľských záležitostí

Európska komisárka pre ochranu spotrebiteľa Meglena Kuneva 19. novembra oficiálne otvorila prvý európsky magisterský program v odbore spotrebiteľských záležitostí, ktorý je prvý svojho druhu. Magisterský program sa bude s podporou EÚ poskytovať v 13 európskych mestách nachádzajúcich sa v 9 členských štátoch: Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Belgicku, Dánsku, Holandsku, Poľsku, Rumunsku a Spojenom kráľovstve.


Cieľom je zaviesť odborné vzdelávanie v odbore spotrebiteľských záležitostí, aby mohli školení odborníci nastúpiť na pracovný trh a pomôcť pri riešení spotrebiteľských otázok v obchode, pri tvorbe politík a v rámci samotných spotrebiteľských organizácií.
Odborná kvalifikácia v tejto oblasti ešte v Európe neexistuje a cieľom tohto nového univerzitného magisterského programu je zaplniť túto medzeru. Osnovy budú zahŕňať právo ochrany spotrebiteľa, analýzu spotrebiteľského správania a psychológie spotrebiteľa, ekonómiu, marketing, technológie orientované na spotrebiteľa a/alebo udržateľnú spotrebu.
Podniky, vlády a spotrebiteľské organizácie už naznačili svoj záujem o nábor takýchto školených odborníkov. Európska komisia aktívne pomáha pri tvorbe tohto študijného programu a finančne ho podporuje. Pri otváraní programu na Univerzite Horného Alsaska v Colmare (Francúzsko) komisárka Kuneva povedala: „Pri pohľade na súčasné udalosti, ako sú finančné otrasy a rastúce ceny, nezaškodí zdôrazniť význam ochrany a podpory práv a záujmov spotrebiteľov. Preto som veľmi rada, že posilnenie práv spotrebiteľov sa stalo pevnou súčasťou univerzitného odborného vzdelávania v Európe.“
Dôvody na existenciu európskeho magisterského programu v odbore spotrebiteľských záležitostí Práva spotrebiteľa a jeho blaho sú čoraz dôležitejšie, najmä v súčasnej ekonomickej situácii, keď informovanosť dennodenne ovplyvňuje výber spotrebiteľov. Spotrebitelia potrebujú jednoduchý prístup k jasným informáciám a odborným radám, ak majú nakupovať s dôverou, doma, ako aj za hranicami.
Okrem toho, napriek značnému záujmu, ktorý preukázali zamestnávatelia o nábor odborníkov, aby vyhoveli tejto potrebe, Európa nemá vlastný postgraduálny program zameraný výhradne na spotrebiteľské záležitosti. Cieľom novej iniciatívy, ktorá spája univerzity v celej EÚ je reagovať na potreby spotrebiteľov a zamestnávateľov vytvorením nového typu pokročilého študijného programu, ktorý skombinuje poznatky z viacerých tradičných disciplín (od práva cez marketing až po psychológiu) a bude sa venovať aj spotrebiteľským témam v rámci celej EÚ. Výber univerzít Magisterský študijný program sa bude poskytovať v 13 mestách nachádzajúcich sa v 9 členských štátoch. Univerzity sa delia na 3 konzorciá, pričom každé z nich má iné zameranie (* označuje koordinujúce univerzity):
Skupina 1: Medzi kurzy patria marketing/manažment, technológie orientované na spotrebiteľa; udržateľná spotreba; stravovanie a výživa; spotrebiteľské správanie; vývoj dodávateľského reťazca *Mníchovská technická univerzita (Nemecko) Aarhuská univerzita (Dánsko) Wageningenská univerzita (Holandsko) Varšavská univerzita vied o živote (Poľsko).
Skupina 2: Medzi kurzy patria spotrebiteľské správanie; právne záležitosti; vzťahy medzi podnikmi a spotrebiteľmi *Univerzita Horného Alsaska v Mulhouse (Francúzsko) Katolícky inštitút vysokej školy manažmentu (ICHEC) v Bruseli (Belgicko) Akadémia ekonomických štúdií v Bukurešti (Rumunsko) Ekonomická univerzita Karola Adamieckeho v Katoviciach (Poľsko).
Skupina 3: Medzi kurzy patria ekonómia, marketing, právo a psychológia *Barcelonská univerzita (Španielsko) Montpellierská univerzita (Francúzsko) Boloňská univerzita (Taliansko) Univerzita západného Temešváru (Rumunsko) Brunelská univerzita (Spojené kráľovstvo).
Začiatok programu a podanie prihlášky na štúdium Nový magisterský program začne na jeseň 2009 (t. j. v akademickom roku 2009/2010). Študenti sa môžu hlásiť na tento program priamo na príslušnej univerzite, tak ako v prípade akéhokoľvek iného programu. Náplň štúdia Podrobnosti osnov sa líšia na jednotlivých univerzitách, ale medzi niektoré spoločné študijné oblasti patria: právne záležitosti týkajúce sa ochrany spotrebiteľov, analýza spotrebiteľského správania a psychológie, ekonómia, marketing, technológie orientované na spotrebiteľa a inovácie a udržateľná spotreba. Štúdium bude trvať maximálne dva roky a od študentov sa bude vyžadovať, aby strávili časť štúdia na partnerskej univerzite v inej krajine EÚ. Vzájomné uznanie tejto kvalifikácie v rámci EÚ sa zabezpečí pred začatím programu. Uplatnenie absolventov Z predchádzajúcich prieskumov vyplýva, že veľké spoločnosti, národné vlády a spotrebiteľské organizácie prejavili záujem o nábor odborníkov školených v oblasti ochrany spotrebiteľa. Ďalšie možnosti uplatnenia sa môžu naskytnúť v malých a stredných podnikoch (MSP) v celej Európe.
Forma pomoci Európskej únie EÚ poskytne každej z 13 univerzít finančné prostriedky vo výške 50 000 EUR ročne počas troch rokov na prípravu a realizáciu programu. EÚ takisto poskytne finančné prostriedky na 260 študentských grantov až do výšky 3 000 EUR na grant, v celkovej sume 780 000 EUR.

Viac podrobností: webová stránka Európskej komisie pre vzdelávanie spotrebiteľa
- Jana Farkasova, Assistant to Press Officer Roman Schönwiesner -
26.11.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet