Archiv



Obcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Meditácia a komunikácia - cesta k podstate

Meditácia a komunikácia - cesta k podstate

Meditácia a komunikácia - cesta k podstate

Meditácia (po latinsky meditatio = rozjímanie, rozmýšľanie).

Klamú tí, ktorí ponúkajú rôzne meditačné techniky. Každá technika je len ďalší fígeľ, ako si podmaniť ľudí, aby neboli sami sebou. Meditácia je niečo, kde sa sám človek musí popasovať s drakom zatemnenia vo svojej duši a nikto mu v tom nepomôže, ak sám nechce. A ak chce, cestu si sám nájde ...


Čo je meditácia? To zistíme až na konci, teraz vidíme len jej stopy a uvidíme, kam nás dovedú ...

1. Meditácia - utíšenie a koncentrácia
Zabúdam na problémy, starosti aj žiadosti, zabúdam na všetko "musíš" a "nesmieš", zabúdam na na všetko "chcem" aj "odmietam". Ponáram sa do ticha, v ktorom túžim lepšie porozumieť sebe aj životu aj svojej životnej ceste ...

2. Meditácia - načúvanie vlastným myšlienkam a pocitom
Pozorujem seba, o čom mám tendenciu premýšľať a pozorujem, z akých pocitov vyvierajú moje myšlienky. V tom zmätku snažím sa hľadať to, čo mi je vlastné, čo som JA SÁM a odlišovať to od toho, čo sa nalepilo na mňa zvonku. Byť sám sebou vyžaduje odvahu ...

3. Meditácia - cesta do hĺbky pokoja a dobra
Z myšlienok a pocitov, ktoré sú mi vlastné pozorujem tie, ktoré smerujú k pokoju a dobru a odlišujem od tých, ktoré znekľudňujú moje vnútro alebo ktoré ubližujú komukoľvek. V pokoji a v dobre nachádzam svoje lepšie JA a odlišujem ho od ja horšieho. Poznávam, že moje lepšie JA je niečo dosiaľ netušené a zároveň niečo, čo mi je bližšie a vlastnejšie, než to, čo som za svoje JA považoval doteraz. Ako sa rozmnožuje pokoj a dobro vo mne, vnímam transformáciu svojej osobnosti, vstáva z mŕtvych moje netušené krajšie JA ...

4. Meditácia - načúvanie Bohu
Položil som svoje ja úplne do prachu a ono je predsa tu, vzdal som sa života, no ono to predsa vo mne žije. Každá netušená myšlienka, ktorá ma v tomto stave napadne, je z Boha (absolútneho Bytia), ale len za podmienky, že vyviera z čistého srdca bez túžob a smeruje k pokoju a dobru. Myšlienka, ktorá nesmeruje k pokoju a dobru má byť poznaná, prehliadnutá, pochopená a vyriešená. Teraz ku mne Boh sám hovorí a sám ma vzdeláva, no ja nezabúdam rozlišovať duchov pravdy a lži, dobra a zla, aby som sa nestal obeťou sebaklamu ...

5. Meditácia - spočívanie v Bohu
Doteraz som chápal čiastkovo, teraz som pochopil úplne, v celosti. Vesmír sa zaguľatil a je jediným celkom, nad ktorým žiari nemenný svit absolútneho, blaženého a vševidiaceho Bytia. Žiadneho Boha tu nevidím a predsa viem, že to, čo ľudia nazývajú Bohom je tu všade a ja som toho súčasťou. On je jediné, čo existuje a celý vesmír je len Jeho snom, ktorého zmyslom je stratiť sa sebe samému a opäť sa nájsť v sebe samom. Všetko má zmysel aj v tom hmotnom svete a zmyslom všetkého je realizácia Lásky ...

--------------------------------------------------------------------------------

Komunikácia (po latinsky munio = chrániť, communis = spoločný, communicatio = komunikácia) - niečo, čo udržuje spoločnosť.

Zdravá meditácia v nás rozmnožuje lásku. Láska sama chce tvoriť pre iných, chce komunikovať, aby rozdávala dobro ďalej. Preto komunikácia je prirodzeným dôsledkom meditácie. Môže byť komunikácia aj meditáciou? Skúsme sa na to pozrieť ...

1. Komunikácia - utíšenie a koncentrácia
Naladím sa na druhého človeka s cieľom pomôcť jemu aj sebe. Prirodzene nám stíchnu myšlienky a koncentrujeme sa na spoločné dobro...

2. Komunikácia - načúvanie myšlienkam a pocitom druhého
Navzájom si povieme myšlienky, ktoré nám preletujú v hlave a od myšlienok postúpime k pocitom, ktoré vytvárajú tieto myšlienky. Pri tom si môžme krásne navzájom pomáhať a spolupracovať. Dôležitá je rovnoprávnosť oboch komunikujúcich ...

3. Komunikácia - do hĺbky pokoja a dobra
Tu už začiname tvoriť dobro jeden pre druhého. Hľadáme to, čo druhého upokojí a čo mu prinesie šťastie. Snažíme sa to hľadať v myšlienkach a v postojoch duše. Ale možno musíme prerušiť komunikáciu a urobiť aj nejaký čin, vyriešiť niečo hmotné, aby sme mohli neskôr pokračovať v spoločnom zostupe do hĺbky pokoja a dobra ...

4. Komunikácia - načúvanie, čo Boh hovorí cez toho druhého
Ak sme obaja prečistení od egoistických chcení a strachov, môžme navzájom počúvať, čo k nám hovorí Boh cez toho druhého. No nikdy nezabúdame rozlišovať pravdu a lož, dobro a zlo. Myšlienok veľa, ale nie všetky sú z ducha čistého ... Práve v komunikácii sme na to rozlišovanie už viacerí a tak môže byť objektívnejšie ...

5. Komunikácia - bytie v Bohu
Ako sme v meditácii spočívali v Bohu sami a spolu s Bohom boli sme všetkým, neobmedzeným blaženým bytím, tak v komunikácii prežívame, že Boh môže byť aj rozdelený a predsa je jeden. Sme dvaja a predsa sme jedno. Kto nezažil túto jednotu komunikačnú, ten Boha ešte nezažil. Pretože Boh je dokonalá SAMOTA rovnako ako aj dokonalá KOMUNIKÁCIA. Obe v jednom. Boh je Láska a v samote sa láska realizovať nedá. Prvou a základnou vecou, v ktorej sa láska realizuje, je komunikácia ...

--------------------------------------------------------------------------------

V čom je teda rozdiel medzi meditáciou a komunikáciou? V tom, že v meditácii sa môžem slepo zahrabávať do vlastného ega, zatiaľ čo v komunikácii ego padá a pracujem na dobre aj pre druhého. V meditácii oslobodzujem len seba, zatiaľ čo v komunikácii oslobodzujem seba cez pomoc pri oslobodení druhého. Sila komunikácie je v tom, že nerobím veci len pre seba, ale robím ich aj pre spoločné dobro. To dáva veci zmysel a naplnenie, tiež robí ľudí ľudskejšími a Zem krajšou ...

Takáto meditatívna komunikácia je vec ťažká, no odmena je o to väčšia. Niekto povie, že takáto komunikácia je možná len vo vzťahu partnerskom. Ja neviem, len jedno viem isto, zmyslom života nie je uzatvárať sa do seba, ale komunikovať, spolupracovať a zjednocovať sa. Duchovné školy, ktoré uzatvárajú ľudí len do seba a nevytvárajú komunitu ako časť všeľudskej spolupracujúcej komunity, tie nechápu podstatu bytia ...

Dnešnej dobe novodobého otroctva veľmi dobre vyhovuje individualizmus meditácie, ktorý ľudí rozdrobuje, ale nevyhovuje jej spoločenskosť komunikácie, ktorá ľudí spája, lebo len v jednote je sila ...

--------------------------------------------------------------------------------

Čo hovoria o meditácii iní?

V Přítomnosti Boží je i myšlenka na Boha hříchem. (František Drtikol)


Meditácia podľa Krišnamurtiho - vyvracia falošné názory a falošné techniky

http://zivotni-energie.cz/jiddu-krishnamurti-vyznam-meditace.html


Pre Krišnamurtího je meditácia načúvanie sebe, svojim myšlienkam. Meditácia neznesie žiadne opakovanie ani napodobňovanie, žiadne dopredu dané techniky. Meditácia nie je kontrola mysle, ale jej pochopenie, porozumenie vlastnej mysli a poznanie jej povahy.

"A nikdo vám nemůže říct, jakým způsobem máte být pozorní. Když se o to pokusíte na základě nějakého meditačního systému, který jste si vybrali a nyní se k němu upínáte - pak to vůbec není pozornost."

"Když ale myšlení spatří svůj vlastní počátek, svou přirozenost a to, že žádná myšlenka není svobodná, protože je vždycky stará, pak je ticho meditací, v níž neexistuje "meditátor": mysl se zbavila veškeré své minulosti."

Meditácia podľa Osha - prvá a jediná sloboda

http://zivotni-energie.cz/meditace-bdelost-ticho-citlivost-laska-soucit-samota.html


Uvedomiť si telo, uvedomiť si myšlienky, uvedomiť si pocity. Ak uvidíme hudbu všetkých troch, stane sa to samo ako dar - konečné uvedomenie si uvedomovania, prebudenie, blaženosť.

"Telo pozná potešenie, mysel pozná šťastie, srdce pozná radosť a to štvrté (prebudenie) pozná blaženosť."

"Samota je tak hluboká, že to vyžaduje pořádnou odvahu. Ale z té samoty vytryskne blaženost. V té samotě člověk pozná Boha."

Meditácia podľa Jiřího Vacka - na vedomie prvotného pozorovateľa "Ja som"

http://www.jirivacek.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=779&Itemid=26

"Čili tady už není žádná mezera mezi pozorovatelem a pozorovaným, jinými slovy je to rozpomenutí se na sebe takoví jací opravdu jsme. Neprožíváme svou duševní existenci v nějaké myšlence, neprožíváme svou tělesnou existenci, ale prožíváme svou ryzí sebe si vědomou existenci. Musíme pochopit, že my vědomí jsme noumenon, věc sama o sobě, která existuje sama o sobě a nepotřebuje ke své existenci nic jiného."
- Milan Rusko -
02.12.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet