ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Nové cesty a chemický postrek v Tatrách

Nové cesty a chemický postrek v Tatrách

Nové cesty a chemický postrek v Tatrách

V minulom týždni vláda schválila lesníkom plán riešenia problému „lykožrút“. Vyčlení im na jeho realizáciu 1,5 miliardy korún (takmer 50.000.000,- €). Lesníci začnú budovať viac ako dvesto kilometrov ciest a budú pokračovať v chemickom postreku z lietadiel!


Lesníci argumentujú tým, že v roku 2008 odchytili 560 miliónov lykožrúrov, čo je o takmer 80 miliónov viac ako v roku 2007. Schválený dokument predpokladá zmenu legislatívy, ktorá následne umožní urýchliť, poprípade i zrušiť rozhodovanie o výnimkách. Tak budú môcť lesníci efektívne ťažiť i v chránených územiach.
V lesoch Tatier by teda malo pribudnúť 200 až 250 km ciest, ktoré umožnia prístup k doteraz nedotknutému kalamitnému drevu. Lesníci budú môcť realizovať projekty ciest z predchádzajúcich rokov, ktoré im doteraz neboli povolené hlavne v chránených oblastiach.  
Slovensko sa v tomto roku stalo jedinou krajinou EÚ, ktorá používa proti podkôrnemu hmyzu letecké postreky lesa pesticídmi. Proti tomuto postupu vystúpilo viac ako 150 odborníkov. Tvrdia, že takto priamo ohrozujeme a ničíme biologickú rozmanitosť tatranskej prírody. Používané látky sú nebezpečné pre všetky živé organizmy.

- redakcia -
10.12.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet