ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > O necelé dva týždne Slovensko prijme euro; euro má 10 rokov

O necelé dva týždne Slovensko prijme euro; euro má 10 rokov

O necelé dva týždne Slovensko prijme euro; euro má 10 rokov

Eurozóna bude mať o necelé dva týždne dva dôvody na oslavu: počet krajín Európskej únie, ktoré majú rovnakú menu, stúpne so Slovenskom na 16, a euro bude mať 10 rokov. Na pripomenutie si tohto výročia bude vydaná špeciálna dvojeurová minca a dnes sa premieta dokumentárny film opisujúci cestu k euru a jeho výhody. Na Slovensku sú medzitým prípravy v plnom prúde.


Slovensko prijme euro 1. januára a stane sa tak 16. krajinou EÚ, ktorá tak urobila potom, čo 11 krajín začalo pred 10 rokmi používať spoločnú menu. Na Nový rok bude mať spoločnú menu euro 328,6 milióna ľudí z celkového počtu 499,7 milióna obyvateľov EÚ.
Predseda José Manuel Barroso vyhlásil: „Som rád, že 1. januára privítame Slovensko ako šestnásteho člena eurozóny. Rok 2009 sa začne tým, že 329 miliónov Európanov bude mať vo svojich vreckách eurobankovky a euromince. Euro pomohlo vytvoriť 16 miliónov pracovných miest a časom umožnilo znížiť infláciu a úrokové sadzby viac než kedykoľvek predtým. Pri súčasnej kríze euro poskytuje podnikom ochranu pred kolísavosťou výmenných kurzov, ktorá na nich tvrdo dopadla pri predchádzajúcich poklesoch. Jednoducho povedané – euro funguje. Som si istý, že v nasledujúcich desiatich rokoch bude čoraz silnejšie a v eurozóne privítame viac členov.“ „1. január 2009 naplní eurozónu a celú EÚ hrdosťou, pretože Slovensko sa stane 16. krajinou, ktorá prijme euro, a táto európska mena oslávi svoje 10. výročie. Euro sa stalo symbolom identity EÚ a prejavuje sa ako solídny a stabilizujúci faktor na menových trhoch vo vnútri eurozóny i mimo nej. To si zaslúži pochvalu, pretože celosvetová finančná a hospodárska kríza neušetrila žiadne iné trhy, od bankových až po trhy s cennými papiermi. Mali by sme byť na túto skutočnosť hrdí a musíme zachovať zdravý rozpočtový a makroekonomický rámec, ktorý umožnil euru takto uspieť,“ povedal Joaquín Almunia, európsky komisár pre hospodárske a menové záležitosti.
Euro vzniklo v roku 1999, keď 11 krajín neodvolateľne stanovilo dvojstranné výmenné kurzy svojich mien a prijalo jednotnú politiku týkajúcu sa meny a výmenného kurzu. Európska centrálna banka vznikla o šesť mesiacov skôr. Bankovky a mince boli zavedené v roku 2002. Slovensko prijme euro s výmenným kurzom 30,1260 slovenských korún za jedno euro. Predtým prijali euro za svoju menu aj Slovinsko, Cyprus a Malta. Euro je veľkým úspechom. Celkovo povedané, napriek tomu, že sú ťažké časy, euro umožnilo zvýšiť cenovú stabilitu a znížiť úrokové sadzby viac než kedykoľvek predtým, pokiaľ ide o krajiny, ľudí a podniky, ktoré ho používajú. Pomohlo vytvoriť rekordných 16 miliónov pracovných miest a súčasnej kríze nám umožnilo čeliť takými solídnymi základmi, ako je najnižšia miera nezamestnanosti a dlhodobo najlepšia rozpočtová pozícia. Samozrejme, že môžeme a musíme zlepšiť hospodársku a menovú úniu s cieľom zvýšiť v nasledujúcom desaťročí a po ňom jej úspešnosť, pričom z oznámenia a správy EMU@10 z mája 2008 to všetko veľmi jasne vyplýva. Pamätná dvojeurová minca a dokumentárny film o eure. Krajiny eurozóny vydajú od 1. januára pri príležitosti osláv jubilea eura celkovo 84 miliónov dvojeurových pamätných mincí. Výtvarný návrh týchto špeciálnych mincí bol vybratý na základe ľudového hlasovania na webe organizovaného Komisiou. Bol takisto objednaný televízny dokument o vzniku a histórii eura, jeho výhodách a o tom, ako je vnímané. Bude sa vysielať dnes a bude dostupný na stiahnutie na webovej lokalite generálneho riaditeľstva pre hospodárske a finančné záležitosti (pozri ďalej). Slovensko je pripravené na zavedenie eura. Prípravy na zavedenie eura vstupujú na Slovensku do posledného štádia. V septembri začali komerčné banky dostávať bankovky a mince a dodávajú ich do obchodov a iných podnikov, ktoré tak môžu od 1. januára narábať s platbami v eurách a vydávať v tejto mene. Občania si len v priebehu piatich dní kúpili viac ako 90 % z 1 200 000 minibalíčkov eurových mincí a vďaka informačnej kampani, ktorej tempo sa v posledných šiestich mesiacoch zrýchlilo a ktorej súčasťou sú televízne spoty a premávajúci informačný autobus, sa cítia dobre informovaní. Slovenské orgány brali vážne ich obavy z rastu cien a zaviedli niekoľko opatrení vrátane etického kódexu podpísaného podnikmi, ktoré sa zaviazali dodržiavať pravidlá prechodu na euro. Zobrazovanie cien v eurách aj korunách je od 24. augusta až do 1. januára 2010 povinné. Dodržiavanie pravidiel prechodu na euro pozorne sleduje Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá od augusta navštívila vyše 15 000 obchodov a poskytovateľov služieb. Keď inšpektori zistili nedostatky pri duálnom zobrazovaní cien, opravili ich a prekontrolovali pohyby cien v sektoroch, v ktorých sa v iných krajinách vyskytli problémy pri predchádzajúcich prechodoch na euro (reštaurácie, kaderníctva, kaviarne atď.). Združenie slovenských spotrebiteľov takisto zohráva dôležitú úlohu pri kontrole vývoja cien. Komisia aktívne podporuje komunikačnú kampaň na základe dohody o partnerstve z decembra 2007. Podniky a orgány verejnej správy sa takisto dobre vopred pripravili a ich pracovníci sú vyškolení (najmä osoby, ktoré sú v priamom styku s verejnosťou). Podľa prieskumu Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý sa uskutočnil v polovici novembra, by prakticky všetky ústredné a miestne orgány mali mať svoje systémy IT nastavené a odskúšané do 23. decembra. Na uľahčenie prechodu na euro budú Národná banka Slovenska a komerčné banky výnimočne otvorené 1. januára, ako aj počas víkendu 3. a 4. januára.
- Jana Farkasova - Assistant of Press Officer Roman Schönwiesner -
18.12.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet