Archiv



Obcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Brod cez rieku

Brod cez rieku

Brod cez rieku

Dvaja zen-budhistickí mnísi sa raz lesom vracali do kláštora. Keď prišli k rieke, zazreli na brehu učupenú plačúcu ženu. Bola mladá a pekná.


Čo sa ti stalo? - opýtal sa jej starší mních.
Umiera mi matka. Je sama doma na druhom brehu rieky, a ja sa k nej nemôžem dostať. Skúsila som to, - pokračovala mladá žena, - ale prúd ma unáša a bez pomoci sa jednoducho nemôžem dostať na druhý breh ... Uvedomila som si, že matku už neuvidím živú. Ale teraz ... keď ste sa tu objavili vy, mohol by mi jeden z vás pomôcť prejsť cez rieku ...
Kiež by sme mohli, - zabedákal mladší mních. Jediný spôsob, ako ti môžeme pomôcť je preniesť ťa cez rieku, ale naša viera nám prikazuje mravnú čistotu a zakazuje akýkoľvek telesný kontakt s príslušníkmi opačného pohlavia. Nesmieme sa ťa dotknúť ... Je mi ľúto.
Aj mne je to ľúto, - povedala žena a znova sa rozplakala.
Starší mních si kľakol , sklonil hlavu a povedal: Vylez mi na chrbát.
Žena tomu nemohla uveriť, no rýchlo schmatla svoj uzlík so šatstvom a vyliezla mníchovi na chrbát.
Mních so ženou na chrbte sa s obrovskou námahou prebrodil cez rieku. Za nimi kráčal mladší mních.
Keď sa dostali na druhý breh, žena zliezla a chcela starému mníchovi bozkať ruky.
To je v poriadku, to je v poriadku,- povedal starec a odtiahol ruky, -l en si choď ďalej svojou cestou.
Žena sa s pokorou poklonila, vzala svoj uzlík  a rozbehla sa po ceste do dediny.
Mnísi bez slova pokračovali vo svojej ceste do kláštora. Mali pred sebou ešte desať hodín cesty. ...
Krátko predtým, ako došli do kláštora, povedal mladý mních staršiemu:
Majstre, vy predsa lepšie ako ja viete, že sme zložili sľub cudnosti. Napriek tomu ste zobrali na plecia tú ženu a preniesli ju cez rieku.
Preniesol som ju cez rieku, to je pravda. Ale z akého dôvodu ju ty ešte stále vlečieš?

Poučenie:...........veci neslobodno nechať nedotiahnuté, zaťažuje nás to.

- Jorge Bucay : Porozprávam ti ... -
21.12.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet