ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Dary pre Maharadžu

Dary pre Maharadžu

Dary pre Maharadžu

Istý Maharadža mal povesť veľmi múdreho človeka. Keď sa dožil storočnice, vypukli obrovské radovánky, pretože panovníka mali všetci radi. Večer sa mala v paláci konať veľká oslava, na ktorú pozvali najvýznamnejších mužov z kráľovstva, ba aj z cudziny.


Prišlo ráno a pri vchode do siene , kde mal Maharadža privítať svojich hostí, ležala hromada darčekov.
Pri večeri Maharadža požiadal sluhov, aby dary rozdelili na dve kopy: na jednej nech sú tie, ktoré majú odosielateľa, a na druhej tie, pri ktorých sa nevie, kto ich poslal.
Pri dezerte už boli dary rozdelené na dve kopy. Na jednej boli stovky veľkých a drahých darov a na druhej, oveľa menšej, iba tucet darčekov.
Maharadža začal otvárať balíčky z prvej kopy a vždy k sebe zavolal človeka, ktorý ho obdaroval. Každý musel vystúpiť hore k trónu, kde mu panovník povedal:
- Ďakujem ti za dar, vraciam ti ho a sme si kvit.
- A vrátil mu ho bez ohľadu na to, čo to bolo.
Keď skončil s prvou kopou, podišiel k prvej kope darov a povedal:
- Tieto dary nemajú odosielateľa. Tieto prijmem, pretože ma k ničomu nezaväzujú, veď v mojom veku už neradno byť zaviazaný.

Poučenie:........vždy, keď niečo prijmeš, môže v tvojej duši alebo v duši darcu zostať pocit, že mu zostávaš niečo dlžný. Ale ak si schopný niečo dať, a nič za to nečakať, ak vieš prijímať bez pocitu podlžnosti, vtedy sa môžeš slobodne rozhodnúť, či niekoho obdaruješ, alebo nie, či dar prijmeš, alebo nie, a nikdy sa nebudeš cítiť zaviazaný. A predovšetkým: keď ty nebudeš nikomu nič dlhovať, nik neostane nič dlžný tebe.

- Jorge Bucay: Porozprávam ti ... -
24.12.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet