ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Eutanázia už aj v Luxembursku

Eutanázia už aj v Luxembursku

Eutanázia už aj v Luxembursku

Luxemburský parlament schválil v druhej polovici decembra legalizáciu práva na ukončenie života. Je už štvrtou krajinou Európy, ktorá sa rozhodla pre tento krok. Možnosť asistovanej samovraždy bola v EÚ doteraz len v Belgicku a Holandsku. U nás boli v minulosti najviac medializované prípady Čechov na švajčiarskych klinikách.


Luxemburský návrh zákona o eutanázii a asistovanej samovražde má zmierniť utrpenie nevyliečiteľne chorých, keď o to opakovane žiadajú. Podmienkou je jednomyseľný súhlas dvoch lekárov a zároveň panelu odborníkov.
Najväčší odporca eutanázie – Vatikán – minulý mesiac kritizoval 60 rokov starú definíciu zdravia Svetovej zdravotníckej organizácie. Zdravie je vraj v tomto dokumente príliš široko definované a právne uľahčuje obhajobu eutanázie. Benedikt XVI. sa v tejto súvislosti vyjadril: „Úmyselné rozhodnutie pripraviť nevinných ľudí o život je z morálneho hľadiska vždy zlom a nemôže byť zákonné.“
Na druhom konci sveta sa udiala iná zaujímavá udalosť súvisiaca s legalizáciou eutanázie. 79-ročná novozélandská žena, ktorá sa aktívne zúčastňuje kampane za právo na eutanáziu, si pred televíznou kamerou dal vytetovať na hruď nápis „Neresuscitujte ma!“.
Paula Westobyová z mesta Dunedin v tejto súvislosti spresnila, že si neželá, aby ju lekári vzhľadom na jej vysoký vek priviedli k vedomiu po eventuálnej srdcovej príhode. Obyvatelia Nového Zélandu síce majú právo na odmietnutie lekárskej opatery, ale ťažko chorí občania v mnohých prípadoch už nie sú schopní jasne vyjadriť toto svoje želanie.

- net -
25.12.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet