ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Koniec V1

Koniec V1

Koniec V1

"Reaktor bol odpojený, nedodáva do siete už žiadnu elektrinu," – to sú slová Dobroslava Dobáka, hovorcu štátnej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (Javys). Včera večer bol odpojený druhý blok Atómovej Elektrárne V1 z rozvodnej siete


Odstaviť prvý (v roku 2006) a druhý (v roku 2008) blok jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice sa zaviazala vláda Mikuláša Dzurindu v rámci prístupovej zmluvy vstupu Slovenska do Európskej únie.

„Od začiatku prevádzky (1978) vyrobila V1  159 mil. MW/h, čo predstavuje 6-ročnú spotrebu elektrickej energie SR.“ – Ján Valko, generálny riaditeľ JAVYS

Chladenie paliva z reaktora trvá asi 3,5 roka. Potom sa začnú postupne rozoberať budovy a zariadenia, likvidovať zamorené materiály. Likvidácia kontaminovaných častí sa odhaduje na 20 rokov. Náklady na prípravu a ukončenie prevádzky elektrárne V1 mali dosiahnuť výšku približne 16 mld. Sk (531.102.701,99 €). Na samotnú likvidáciu jadrovej elektrárne bude potrebných ďalších približne 25 mld. Sk (829.847.971,85 €). Táto časť nákladov na výrobu elektrickej energie býva pri argumentácii výhodnosti atómových elektrární často podceňovaná.

- net -
01.01.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet