ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Dodávky plynu na Slovensko 2009.

Dodávky plynu na Slovensko 2009.

Dodávky plynu na Slovensko 2009.

Tak nám Rusi zastavili kohútik s plynom. Dodávka plynu sa úplne zastavila nie len u nás, ale napríklad aj v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku. U nás je to o to nepríjemnejšie, že časť plynu používame aj na výrobu elektrickej energie.


Odstavením druhého bloku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach sme prišli o cenný zdroj elektrickej energie práve v najmenej vhodnom okamžiku. Pritom jadrového paliva má približne na ďalšieho pol roka prevádzky. Premiér Fico už pohrozil, že ak to bude nutné tak tento blok znovu uvedie do prevádzky (to technicky vyžaduje cca 7 dní).
Prečo ruský GAZPROM odstavil dodávky plynu nie je až tak ťažké vydedukovať. Jedná sa o štátny podnik a všetky rozhodnutia ohľadne dodávok plynu prichádzajú z Moskvy. Ide o udržanie ceny plynu a hlavne poplatkov vyberaných za tranzit plynu.
Ruská strana má záujem udržať vysokú cenu plynu, aj keď cena ropy, od ktorej sa cena plynu odvíja, klesla zo 150 dolárov ešte v roku 2008 na 50 dolárov za barel. Príjmy ruského štátneho rozpočtu predpokladajú, že cena ropy nebude nižšia ako 53 dolárov, čiže Rusko má veľký problém už teraz ho naplniť. Rusko vyvoláva takúto situáciu, aby zmenilo predpis na výpočet ceny plynu. Ukrajinským problémom je, že zmluva o dodávkach plynu na Ukrajinu a tranzite plynu z Ruska cez Ukrajinu je veľmi nevýhodná. Je tam veľmi nízky tranzitný poplatok pre Ukrajinu za prepravu plynu, zatiaľ čo cena plynu pre Ukrajinu je trhová.

Slovensko má začiatkom roku 2009 zásoby plynu na cca 14 dní pre domácnosti ak odstavia výrobu veľký odberatelia. V Bulharsku a Srbsku už ľudia húfne utekajú k svojim príbuzným na dediny kde sa kúri drevom. Slovensko je úplne závislé od ruského plynu, slovenská vláda nemá žiadny scenár ako získať dodávky plynu z Nórska alebo inej krajiny západnej Európy. To považujem za veľký hazard s našou ekonomikou. Pritom dohodnutie odberu plynu napríklad s Nórskom by si vyžiadalo 4-5 mesiacov, ale Nóri pravdepodobne už nemajú voľné kapacity. Naša plynová sústava je tak navrhnutá, že je dokonca technicky veľmi obtiažne dopraviť plyn zo západnej Európy k nám - kompresorové stanice sú nastavené tak aby tlačili plyn z východu na západ a nie naopak.

Vzniknutá situácia nemá precedens a je veľkým hazardom zo strany ruského dodávateľa. Na Slovensku mnohé podniky zastavujú výrobu a výhľadovo sa môže tento spor riešiť aj niekoľko týždňov. Samozrejme ide o politický problém. Veľmi sa napríklad nehovorí, že Rusi znížili už pred rokom dodávky ropy do českej republiky o 40%, zrejme ako odplatu za rozmiestnenie protiraketového systému na svojom území. Česi to vykryli dodávkami ropy zo západu. Uvidíme, či naša vláda učiní nejaké kroky na zabránenie vzniku podobnej situácie v budúcnosti.
V okamihu keď Rusi pustia plyn, tak potrvá tri dni kým sa k nám dostan

- Dallas -
13.01.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet