ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > ... a čo je vlastne golf?

... a čo je vlastne golf?

... a čo je vlastne golf?

Určite ste už zaregistrovali v médiách informácie ohľadne výstavby golfového ihriska v Kálnici. A preto som si položil otázku: "... a čo je vlastne golf?"
Doteraz som sa z golfom stretával len okrajovo, poprípade vôbec. Všeobecné fámy vravia že je to šport pre elitu a nie pre bežných ľudí.


Naším cieľom je popri inom tento omyl vyvrátiť a golf aspoň o kúsok priblížiť širšej verejnosti, alebo inak –bežným ľuďom, milujúcich prírodu a čerstvý vzduch. Začnime trochou histórie a teórie.
Golf je outdoorový šport, v ktorom samotný hráč alebo malá skupinka hrá malou golfovou loptičkou do jamky a používa pri tom rôzne palice. Pravidlá golfu definujú, že „hra spočíva v hraníloptičkou z odpaliská do jamky úderom alebo postupnými údermi v súlade s pravidlami.“ Golf pochádza zo Škótska a bol hraný na Britských ostrovoch niekoľko storočí. V súčasnej dobe získavaširokú popularitu a počet hráčov po celom svete stále rastie.

Golfové ihrisko
Golf sa hrá na jamkách. Slovo jamka môže znamenať skutočnú dieru v zemi, do ktorej sa má loptička dostať alebo časť ihriska od daného odpaliska až k nemu príslušnému jamkovisku (angl. green) na ktorom je vyvŕtaná jamka. Väčšina ihrísk má podľa možností 9 alebo 18 jamôk. Keďže má väčšina jamôk jamkovisko príliš ďaleko od odpaliska, a nedá sa zasiahnuť prvou ranou, je medzi jamkoviskom a odpaliskom nízko sekaný pruh zvaný „fervej“ (angl. fairway). Okolitá tráva nesekaná alebo sekaná vysoko sa nazýva „raf“ (angl. rough).
Na jamkách sú rozmiestnené rôzne „prekážky“ čo môže byť „bunker“ (piesočná prekážka, angl. bunker), z ktorej sa hrá horšie než z trávy, alebo vodná prekážka (rybníky, potoky apod.). V prekážkach platia zvláštne pravidlá, ktoré sťažujú hru, napríklad v bunkeri sa hráč pred samotným odpalom nesmie dotknúť palicou zeme a ani nesmie previesť cvičný švih. Pokiaľ loptička zostane v oblasti označenej ako vodná prekážka, môže ju hráč hrať podľa podobných pravidiel ako v bunkeri, alebo s pripočítaním trestného úderu z miesta mimo prekážku.
Na jamkovisku je tráva sekaná veľmi nízko, takže sa loptička môže po zemi gúľať na vzdialenosť niekoľkých metrov. Úderu na jamkovisku, pri ktorom sa loptička nevznesie do vzduchu sa hovorí pat (a ten sa patuje). Jamkoviská bývajú rôzne zvlnené, čo sťažuje správne mierenie. Samotná jamka má priemer 10,8 cm a mala by mať hĺbku 10 cm. Vystužuje sa umelohmotnou vložkou, do ktorej možno zapichnúť dlhú tyč s vlajkou, ktorá zaisťuje viditeľnosť jamky aj z veľkej vzdialenosti. Pozícia jamky na jamkovisku nie je stála a môže sa deň od dňa meniť. Pokiaľ loptička skončí za označenými „hranicami ihriska“, nemožno ju z daného miesta odohrať.
Každá jamka je označená „parom“. „Par“ je číslo závislé na vzdialenosti medzi odpaliskom a jamkoviskom. Obvyklá hodnota tejto vzdialenosti pre jamky s parom 3 je do 224 metrov, pre par 4 od 225 do 434 metrov a pre par 5 viac než 435 metrov. Par je teoretický počet úderov na ktorý by skúsený golfista mal jamku zahrať. Golfista by sa na dva údery pod par mal dostať na jamkovisko a potom potrebuje ešte dva paty. Celkový par všetkých jamôk 18 jamkového ihriska býva 72.
Pri väčšine ihrísk bývajú ďalšie zariadenia, ktoré nie sú súčasťou herného priestoru. Sú to tréningové priestory: cvičné jamkovisko, bunker a tréningová lúka (driving range).

Hra
Každá hra je založená na hraní určitého počtu jamôk v danom poradí. Jedno kolo znamená 18, na 9-jamkových ihriskách sa preto chodí dvakrát 9 jamôk. Na každej jamke sa začína odpalom z odpaliska a pokračuje sa ďalšími ranami, pokiaľ loptička neskončí v jamke. Cieľom je použiť čo najmenej úderov.
Hráči chodia po ihrisku po skupinkách dvaja, traja alebo štyria niekedy sprevádzaní nosičmi (caddie, „kedík“), ktorí nosia palice a pomáhajú hráčom. Každý hráč hrá svojou loptičkou (okrem iných variant hier) od odpaliska k jamke. Po odohraní z odpaliska hrá prvý ten, ktorého loptička je najďalej od jamky. Na ďalšom odpalisku hrá prvý ten, ktorý dosiahol najnižšieho počtu úderov.
Každý hráč funguje ako zapisovateľ inému hráčovi v skupine, teda do zápisu o stretnutí zapisuje jeho výsledky na jednotlivých jamkách. Pre kontrolu si môže zapisovať aj vlastné výsledky. V hre na údery je výsledkom súčet počtu úderov a trestných úderov. Trestný úder nie je skutočný úder, ale trest uložený podľa pravidiel.
- Pavol Tomšík -
18.01.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet