ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Rok byvola

Rok byvola

Rok byvola

Stará legenda hovorí, že potkan sa dostal k cisárovi ako prvý, keď pozval zvieratká znamenia k sebe, aby zostavil poradie v horoskope. Pred bránou cisárovej paloty bol síce prvý pracovitý Byvol, ale potkan prichádzajúci ako druhý svojou prešibanosťou nepočkal na otvorenie brány a prešmykol sa popod ňu a tak získal v horoskope prvé miesto.


Dnes sa začína rok byvola. V tomto roku pocítime ťarchu jarma zodpovednosti. Bez svedomitého úsilia nikto nedosiahne úspech. Strasti a súženia, ktoré  rok byvola prináša, sa obmedzia zväčša len na domácu pôdu. Je to vhodný čas, aby ste si usporiadali rodinné záležitosti a urobili doma veľké upratovanie.
Výstrednej móde, prejavom abstraktného umenia i hypermoderným názorom venuje flegmatický byvol iba nezúčastnený pohľad, k politike a k diplomacii má jednoznačne ľahostajný prístup. Lepšie je držať sa starej rutiny a podporovať konzervatívne snahy. Len žiadne frivolnosti!
Tento rok nepochybne prinesie svoje ovocie, lebo jeho motto znie: „Kto nepracuje, nech nezarába!“ Čas na nikoho nečaká – ak sme prileniví, aby sme zasiali, nemôžeme nikoho viniť, že nemáme čo žať. Vyskytne sa veľa vecí, ktoré si budú vyžadovať našu pozornosť, a zoznam toho, čo treba urobiť, zdanlivo nemá konca. Sparťanský vplyv byvola sa prejaví ako práskanie bičom nad našimi hlavami. Radšej sa poslušne podrobte, ako by ste zbytočne strácali čas škriepkami s vrchnosťou. Vydržte a zvíťazíte, veď rok byvola je priaznivo naklonený disciplíne.
V tomto roku vzniká väčšina konfliktov najmä z nedostatku vzájomného porozumenia a neochoty ustúpiť v nepodstatných veciach, z ničoho iného. Ale nevzdávajte sa a buďte trpezliví! Všetko sa usporiada a naše úsilie bude odmenené – pravda, ak sa budeme držať zaužívaných pravidiel. Toto obdobie nežičí podfukom pri obchádzaní práce.
Rok 2009rok zemitého byvola - sľubuje mier a harmóniu a prospešnú vlnu úspechu, prosperity a narastajúceho šťastia, ktoré sa istotne objaví skoro u každého. To je preto, lebo všetky znamenia zvierat budú čerpať z niekoľkých pozitívnych vplyvov roka, ktoré prinesú vážne dobrý rok plný dobrých správ a očakávaní. Bude to rok zeme v nebeskom aj pozemskom kmeni. Zem symbolizuje stabilitu. Pre veľa osôb to bude rok zbohatnutia, ale aj tvrdej práce. Pevný ťažko pracujúci byvol, prinesie zvýšenú efektivitu a lepšiu produktivitu z práce všade naokolo. Je málo predpokladov na problémy, takže to bude veľmi dobre vyvážený rok.
Posilní sa vplyv na ľudí vo vedúcich pozíciách. Tí, ktorí vstúpili do vyššieho postu a tí, čo boli minulý rok povýšení, či už vo vláde alebo komerčnom svete, budú cítiť dobrý prospech v roku 2009. Ľudia, určite ocenia vplyv a pozitívny prúd prospešného nebeského šťastia. Budú čerpať zo špeciálnej vitality. Zo začiatku sa všetko bude zlepšovať pomaly, ale neskôr keď sa rok prehupne do druhej polovice prinesie šťastie a vyčarí úsmevy na tvárach.
Je to čas, keď okrem práce príde aj zotavenie a úľava. Tabuľka 8 znakov roku ukazuje dobrú rovnováhu medzi piatimi elementmi. Vládnuce číslo roka je prospešná hviezda 9, číslo symbolizujúce zavŕšenie a ukončenie deväťročného cyklu, symbolizuje vzrast a budúcu prosperitu. Rok 2009 je rokom, keď sa dobré môže stať ešte lepším. Je to v podstate príležitosť pre každého urobiť v jeho živote niečo užitočné. Tvrdá práca a oči na stopkách budú indikátormi úspechu. Leňošenie, v tomto roku nemá dobré základy. Vylepšiť Vaše príbytky a aktualizovať ošetrenie vášho priestoru podľa Feng Shui na rok 2009 zabezpečí, aby ste z tohto roku zemitého byvola dostali čo najviac pozitív. Rebelom hodno pripomenúť, že hoci byvol používa mierne slová, nosí veľkú palicu, a tou je práve jeho rok.


Facebook

- redakcia -
26.01.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet