ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Dvojtvárnosť prezidenta Ivana Gašparoviča

Dvojtvárnosť prezidenta Ivana Gašparoviča

Dvojtvárnosť prezidenta Ivana Gašparoviča

Iniciatíva Inakosť s poľutovaním konštatuje, že dvojtvárnosť slovenských politikov v otázke prijatia zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia pokračuje.


Najnovšie sa jej dopustil súčasný slovenský prezident a zároveň prezidentský kandidát Ivan Gašparovič, keď na otázku denníka SME, či by podpísal takýto zákon, dňa 5.2.2009 odpovedal negatívne a odkázal svojim potenciálnym voličom, aby si svoje majetkové a iné vzťahy upravili zmluvne existujúcim Občianskym zákonníkom, čím im fakticky odporučil nedôstojný život v diskriminácii, pretože skutočnosť je taká, že práva a povinnosti životných partnerov voči tretím osobám a voči štátu nie je možné upraviť zmluvou medzi týmito životnými partnermi, pokiaľ neexistuje zákonná úprava takéhoto spolužitia.

Pritom však 21.1.2009 na Novoročnom stretnutí prezidenta s predstaviteľmi mimovládnych a neziskových organizácií za prítomnosti predsedu správnej rady Iniciatívy Inakosť Júliusa Koleniča, ako aj za prítomnosti viacerých médií na rovnakú otázku vyjadril svoj osobný postoj a povedal, že nie je proti prijatiu takéhoto zákona, ale „nerád by bol, aby sa to volalo manželstvo“. Toto jeho vyhlásenie zachytila aj TV Markíza a odvysielala v Hlavných správach 25.1.2009.

Navyše, počas kampane pred zvolením za prezidenta SR v roku 2004 sa Ivan Gašparovič v ankete občianskeho združenia Prometheus k zákonnej úprave spolužitia osôb rovnakého pohlavia vyjadril nasledovne: „Som si takmer istý, že prijatie zákona je otázkou istej evolúcie v myslení a dospejeme k nemu po vzájomnom pochopení protichodných stanovísk.“.

Iniciatíva Inakosť sa pýta pána prezidenta, prečo taká dvojtvárnosť? A ktorý názor je teda jeho skutočným názorom? Chce byť pán Ivan Gašparovič naozaj prezidentom všetkých občanov alebo len občanov s heterosexuálnou orientáciou?

- Július Kolenič -
05.02.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet