ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Inakosť píše otvorený list kandidátom na prezidenta SR

Inakosť píše otvorený list kandidátom na prezidenta SR

Inakosť píše otvorený list kandidátom na prezidenta SR

Iniciatíva Inakosť, občianske združenie, ktorého cieľom je ochrana ľudských práv a základných slobôd občanov s homosexuálnou orientáciou, vyzýva prostredníctvom otvoreného listu kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky, aby vyjadrili svoj postoj k dodržiavaniu práv sexuálnych menšín.


„Našim cieľom je zistiť hodnotové priority a princípy kandidátov, ktoré budú podkladom pre naše odporúčania našim priaznivcom, homosexuálne orientovaným spoluobčanom, ich príbuzným a priateľom.“

Otázky pre kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky:

1. Majú homosexuálne orientovaní ľudia právo na šťastný život v partnerskom zväzku?

2. Majú homosexuálne orientovaní ľudia právo na plnohodnotný život bez strachu z diskriminácie?

3. Má štát povinnosť vytvoriť aj homosexuálne orientovaným občanom podmienky na plnohodnotný život tak, ako ktorýmkoľvek iným občanom?

4. Zaslúži si spolužitie dvoch homosexuálne orientovaných ľudí zákonnú úpravu, v záujme upevnenia trvalosti ich vzťahu a zabezpečenia partnerských istôt na úrovni zákona?

5. Všimli ste si, že najnovšie sociologické prieskumy potvrdzujú, že slovenská spoločnosť je pripravená na prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia?

6. Všimli ste si, že Európsky parlament vyzval Slovensko na prijatie takéhoto zákona?

7. Podporíte prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia?

8. Ak by ste sa stali prezidentom Slovenskej republiky, aké konkrétne kroky na zlepšenie situácie lesieb a gejov v krajine by ste vykonali? Aký je Váš plán v tejto oblasti?


- Július Kolenič -
24.02.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet