ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Iniciatíva Inakosť žiada biskupa Baláža o ospravedlnenie

Iniciatíva Inakosť žiada biskupa Baláža o ospravedlnenie

Iniciatíva Inakosť žiada biskupa Baláža o ospravedlnenie

Iniciatíva Inakosť vyzýva biskupa Baláža, aby sa ospravedlnil ľuďom s homosexuálnou orientáciou za svoj výrok v ktorom, podľa zverejnenej informácie agentúry Sita z 24.2.2009 uviedol, že homosexuáli sú zvrátení ľudia.


Podľa Baláža je nezmyslom dávať deti na výchovu homosexuálom. "Kto nám dovolil na základe prirodzeného zákona ohaviť budúcnosť dieťaťa," opýtal sa. Zdôraznil, že dieťa je človek, ktorý má právo na dôstojný život. "Ak je to zvrátený človek, dá mu svoju zvrátenosť. kto bude za to zodpovedný," uviedol.

Chceme upozorniť pána biskupa, že homosexualita nie je zvrátenosť, ale menšinová sexuálna orientácia, ktorá existuje od počiatku ľudstva nijako neuberá danému jedincovi jeho ľudské kvality. Aj homosexuáli majú právo na dôstojný život.

Možno len súhlasiť s nedávnym vyhlásením Európskeho parlamentu, podľa ktorého diskriminujúce poznámky vedúcich predstaviteľov spoločenského a politického života zamerané proti homosexuálom podnecujú nenávisť a násilie a žiada, aby ich príslušné vedúce orgány odsúdili. Biskup katolíckej cirkvi je významným predstaviteľom spoločenského života. Preto si myslíme, že by mal citlivejšie vážiť svoje slová a vyzývať skôr k láske než k nenávisti. A najmä by sa mal za svoj urážlivý výrok ospravedlniť všetkým homosexuálom, vrátane tých, ktorí sú členmi katolíckej cirkvi.
 
- Iniciatíva Inakosť -
28.02.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet